Γλωσσάρι


G

GAP (ΚΕΝΟ)

P

Pipsing

PAMM (Percentage Allocation Management Module)

Pip (point)

S

Scalping

Spike

Spread

Stop loss

Stop out

Swap (ανταλλαγή - αποθήκευση)

Spam (Ανεπιθύμητη αλληλογραφία)

T

Take profit

Tick - Μερική αλλαγή τιμής

Ά

Άνοιγμα αγοράς

Έ

Ένδειξη (Δείκτης)

Ί

Ίδια κεφάλαια

Ό

Όγκος συναλλαγής

Α

Αρχείο καταγραφής πελάτη

Ανωτέρα βία

Αντιστάθμιση

Ανοιχτή θέση

Αρχείο καταγραφής διακομιστή

Δ

Διαπραγμάτευση μετατροπής

Διασταυρούμενες τιμές

Δείκτης

Ε

Ειδικός σύμβουλος