Сауда шарттары


Қауіпсіздікті амалдау

Торговлікті тіркеудің банк деңгейлік қауіпсіздігі

Кез келген клиент барлық клиент торговын тіркеуін хакерлік ұшақтарына қарсы қорғай алатын SMS кодты қолдану арқылы қорғауға болады. Бұл өтінішті көтеруді өтінімнің тың бір SMS кодын қамтымайды. Сондықтан, трейдерге сатылмаушылық шығаруға 100% қорғаныс болады. Ауызша алдағандар торгов аккаунттың кілтсөзіне кіру болса, оларға ішкі бір SMS кодын енгізуі керек, ол бұл код саулады телефонның иесіне жіберіледі.

SMS қорғау қоспасынан бас тартпа, InstaForex халықаралық брокерінің әрбір клиенті парольдарды жебелегені алу үшін кеңейтілген технология арқылы парольдарды алу және дагы еркіні үшін VeriSign, ең ірі SSL сертификатты қолжетімді көрсеткіштердің бірінін бекітуі арқылы қорғайды. Клиент немесе Қосымша кабинетте болу немесе қолма-қорқындылықты алу/шығару болса, сіздің кілтсөздеріңіздің алдындауынды түрлі таңбалармен кодтау арқылы сенімді бола аласыз, ол себебі трансляцияланатын ақпараттың әр белгісінің кодталуынан аяқталады, сондықтан сүзгіштердің қолданушылардан алынуы мүмкін емес.

Клиенттердің Клиент Кабинетімен жұмыс істеу кезіндегі және сақталатын деректері HTTPS-нің қорғау кодтауымен қорғалады.

Ашықталған барлық есептер айтатындары бәрінде InstaForex клиенттердің ақшалары мен жеке деректері қорғаланғанын көрсетеді.

Таңдаулы мақалалар

Қаражатты толықтыру/шығару кезіндегі комиссия

Қаражатты толықтыру/шығару кезіндегі комиссия

Қаражатты есепке алу/шығару мәселелері

Қаражатты есепке алу/шығару мәселелері

Қол жетімді әдістерді пайдалана оты