Program Kerjasama

Afiliasi - CPA

Afiliasi - CPA

Introducing broker

Introducing broker

Maklumat mengenai rujukan dan komisen

Maklumat mengenai rujukan dan komisen

Program rujukan InstaForex

Huraian tentang peluang dan kaedah untuk mengajak rujukan kepada Program rujukan InstaForex

Ganjaran program afiliasi

Prosedur dan jumlah komisen di bawah program afiliasi InstaForex untuk pelanggan InstaForex

Pendaftaran program afiliasi

Prosedur dan syarat pendaftaran program afiliasi InstaForex

Syarat program afiliasi

Penerangan mengenai syarat penyertaan dalam program afiliasi InstaForex untuk pelanggan InstaForex

Apakah itu Program Afiliasi?

Apakah itu Program Afiliasi?

Sila pilih kaedah yang tersedia untuk menambah nilai ke akaun anda