Support service
×

Wat is rollover in het InstaForex PAMM-systeem?

Rollover is een optie waarmee u winst kunt opnemen zonder de investering terug te geven. De optie omvat ook het systeem van winstverdeling tussen een PAMM-investeerder en een PAMM-handelaar op basis van het rendement van beide partijen. Nadat een PAMM-handelaar een rollover heeft aangevraagd, wordt de som van de investeringen die door de PAMM-belegger zijn gedaan opnieuw berekend, rekening houdend met het deel van de winst dat door de PAMM-handelaar is opgenomen. Als een PAMM-investeerder een rollover aanvraagt, wordt de winst verdeeld tussen de PAMM-handelaar en de PAMM-investeerder in verhouding tot hun aandelen in de rekening, terwijl de investeringen van de PAMM-investeerder weer worden verplaatst naar het project van de PAMM-handelaar. 
 

Share your opinion

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""