Support service
×

Wat is rollover in het InstaForex PAMM-systeem?

Rollover is een optie waarmee u winst kunt opnemen zonder de investering terug te geven. De optie omvat ook het systeem van winstverdeling tussen een PAMM-investeerder en een PAMM-handelaar op basis van het rendement van beide partijen. Nadat een PAMM-handelaar een rollover heeft aangevraagd, wordt de som van de investeringen die door de PAMM-belegger zijn gedaan opnieuw berekend, rekening houdend met het deel van de winst dat door de PAMM-handelaar is opgenomen. Als een PAMM-investeerder een rollover aanvraagt, wordt de winst verdeeld tussen de PAMM-handelaar en de PAMM-investeerder in verhouding tot hun aandelen in de rekening, terwijl de investeringen van de PAMM-investeerder weer worden verplaatst naar het project van de PAMM-handelaar. 
 

Share your opinion

Comments:

not required

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""