Dịch vụ công ty


Rollover trong hệ thống PAMM của InstaForex là gì?

Rollover là một tùy chọn cho phép bạn rút lợi nhuận mà không cần trả lại khoản đầu tư. Tùy chọn này cũng bao gồm hệ thống phân phối lợi nhuận giữa một nhà đầu tư PAMM và một nhà giao dịch PAMM dựa trên lãi suất của cả hai bên. Sau khi một nhà giao dịch PAMM yêu cầu một rollover, số tiền đầu tư được thực hiện bởi nhà đầu tư PAMM được tính toán lại xem xét phần lợi nhuận được rút bởi nhà giao dịch PAMM. Nếu một nhà đầu tư PAMM yêu cầu một rollover, lợi nhuận được phân phối giữa nhà giao dịch PAMM và nhà đầu tư PAMM tỷ lệ với cổ phần của họ trong tài khoản, trong khi khoản đầu tư của nhà đầu tư PAMM được chuyển trở lại dự án của nhà giao dịch PAMM.

Bài viết nổi bật

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn