Υπηρεσίες εταιρείας


Τι είναι το rollover στο σύστημα PAMM της InstaForex;

Το Rollover είναι μια επιλογή που σας επιτρέπει να αναλάβετε τα κέρδη σας χωρίς να επιστρέψετε την επένδυση. Η επιλογή περιλαμβάνει επίσης το σύστημα διανομής των κερδών μεταξύ ενός επενδυτή PAMM και ενός εμπόρου PAMM βάσει του επιτοκίου απόδοσης και των δύο μερών. Αφού ένας εμπόρος PAMM ζητήσει ένα rollover, το ποσό της επένδυσης που έγινε από τον επενδυτή PAMM υπολογίζεται ξανά λαμβάνοντας υπόψη το μέρος του κέρδους που αναλήφθηκε από τον εμπόρο PAMM. Εάν ένας επενδυτής PAMM ζητήσει ένα rollover, το κέρδος διανέμεται μεταξύ του εμπόρου PAMM και του επενδυτή PAMM αναλογικά με τα μερίδιά τους στον λογαριασμό, ενώ οι επενδύσεις του επενδυτή PAMM μεταφέρονται ξανά στο έργο του εμπόρου PAMM.

Επιλεγμένα άρθρα

Προμήθεια για καταθέσεις/αναλήψεις

Προμήθεια για καταθέσεις/αναλήψεις

Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό για κατάθεση;

Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό για κατάθεση;

Χρηματοδοτήστε τον λογαριασμό σας με οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες μεθόδους