Услуги на компанията


Какво е роловър в PAMM системата на InstaForex?

Rollover е опция, която позволява да изтеглите печалба без да връщате инвестицията. Опцията също така включва системата за разпределение на печалбата между PAMM инвеститор и PAMM трейдър според лихвения интерес на двете страни. След като PAMM трейдър поиска rollover, сумата на инвестицията, направена от PAMM инвеститор, се преизчислява, като се взема предвид частта от печалбата, изтеглена от PAMM трейдъра. Ако PAMM инвеститор поиска rollover, печалбата се разпределя между PAMM трейдъра и PAMM инвеститора пропорционално на техните дялове в сметката, докато инвестициите на PAMM инвеститора отново се преместват към проекта на PAMM трейдъра.

Избрани статии

Проблеми с депозит/теглене

Проблеми с депозит/теглене

Каква е минималната сума за депозит?

Каква е минималната сума за депозит?

Финансирайте вашия акаунт, използвайки някой от наличните методи