Support service
×

Rozdział 13. Zysk uczestników rynku Forex

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, indywidualny trader uzyskuje dostęp do rynku Forex za pośrednictwem brokera lub firmy dealerskiej. Traderzy zarabiają pieniądze poprzez spekulacje walutowe. Innymi słowy, zamykają pozycje po wyższej cenie niż cena otwarcia. Czasami handel na rynku Forex jest jak skok na oślep. Wynik zależy od konkretnej strategii handlowej. Osobowości traderów oraz ich zdolność kontrolowania emocji i podejmowania mądrych decyzji to jeden z kluczy do sukcesu.

Usługi maklerskie na rynku Forex można uznać za branżę prawie wolną od ryzyka. Handel z depozytem zabezpieczającym nie pozwala traderom wydawać więcej pieniędzy, niż mają na swoich kontach. Ponadto zasada ta uniemożliwia im pożyczanie środków od brokera.

Wiemy już, że transakcje na rynku Forex realizowane są na poziomie międzybankowym. Pośrednik posiada wielowalutowe rachunki bankowe. Określony bank przekazuje firmie dealerskiej kwotowania, które firma ta z kolei przekazuje klientom. Z reguły ostateczne kwotowania nieznacznie różnią się od tych początkowych ze względu na zawyżoną wielkość spreadu.

Pozwala to pośrednikowi zarabiać na różnicy spreadów, ponieważ transakcje międzybankowe są bardziej opłacalne. Na przykład, bank oferuje danemu brokerowi kurs USD/JPY na poziomie 104,75 / 104,77 ze spreadem 2 pipsów. Broker zwiększa spread do 4 pipsów i przedstawia swoim klientom następującą cenę 104,74 / 104,78. Wyobraźmy sobie, że trader otwiera krótką transakcję (sprzedaje dolary amerykańskie) o wielkości 1 lota o wartości 100 000 USD (pamiętaj, że jeden lot InstaForex oznacza 10 000 USD, czyli 10 razy mniej niż standardowy lot). W ten sposób trader sprzedaje dolary amerykańskie po cenie 104,74 jena za jednego dolara. Zatem różnica jest następująca: 100 000 * (107,75-104,74) = 1 000 jenów japońskich. Suma ta jest przeliczana zgodnie z międzybankowym kursem wymiany i wynosi 1 000 USD / 104,77 = 9,54 USD.

Ta kwota jest gwarantowanym zyskiem firmy dealerskiej. Brokerzy otrzymują ją, gdy traderzy otwierają lub zamykają pozycje. W rezultacie broker otrzymuje około 19 USD z jednej transakcji. A jeśli firma dealerska obsługuje kilka tysięcy klientów, którzy każdego dnia przeprowadzają dziesiątki transakcji, to jej dzienne przychody siegają setek tysięcy dolarów! Jak widać, jest to bardzo dochodowy biznes.

Jednakże zarabianie pieniędzy na spreadach, to nie jedyne źródło dochodu. Niektóre firmy dealerskie wymagają prowizji od każdej transakcji i pobierają dodatkowe opłaty za otwieranie lub zamykanie pozycji. W rzeczywistości prowizje te są równe zyskowi ze spreadów.

W powyższym przykładzie firma dealerska może udostępnić swoim klientom kwotowanie międzybankowe bez zwiększania spreadu: USD/JPY – 104,75/104,77. Pośrednik może jednak pobierać 19 USD za każdą transakcję. W obu przypadkach przychód jest taki sam. Niektórzy brokerzy zwiększają spready i pobierają prowizje. W rzeczywistości ustalenie, czy firma zwiększa spready, czy nie, jest niemożliwe, gdyż kwotowania nieustannie się zmieniają, a traderzy nie są informowani o wielkości spreadu międzybankowego.

Wyżej wymienione źrodło dochodu jest możliwe tylko wtedy, gdy traderzy zawierają transakcje przy użyciu standardowych lotów Forex. Jeśli traderzy używają mini lub mikrolotów, firma dealerska nie może przelać tak małej kwoty za pośrednictwem banku na poziomie międzybankowym. Jeden minilot to 10 000 USD, a 1 mikrolot to 1 000 USD.

Minimalna wielkość transakcji na poziomie międzybankowym to 100 000 USD. W tym przypadku około 95% początkujących traderów traci pieniądze. Głównym tego powodem jest chęć łatwego zarobku.

Nie zwracają oni szczególnej uwagi na analizę sytuacji rynkowej oraz narzędzia rynkowe czy wpływ wskaźników ekonomicznych na kursy walut. W ten sposób handel na rynku Forex zamienia się w ruletkę. Zwykle tacy traderzy preferują mini lub mikroloty. Dlatego firmy dealerskie nie zawierają tak małych transakcji na poziomie międzybankowym. Jeśli traderzy zamykają swoje pozycje na mini lub mikrolotach ze stratami, suma strat jest otrzymywana przez firmy dealerskie jako przychód. Jednak w przypadku sukcesu spółka wypłaca zysk traderom.

Działania traderów nie mogą doprowadzić brokera do bankructwa, gdyż 95% nowicjuszy traci pieniądze. Jednocześnie pozostałe 5% doświadczonych traderów nie może zarobić takiej ilości pieniędzy, aby doprowadzić firmę do bankructwa. Na przykład wszyscy klienci firmy mają tę samą sumę na swoich kontach handlowych. W takim przypadku zysk tych 5% należałoby zwiększyć 19-krotnie. Innymi słowy, jest to prawie niemożliwe. Ponadto, jeśli traderzy osiągają dobre wyniki w handlu na minilotach, prędzej czy później przejdą na standardowe loty. W ten sposób firma płaci ze swojego budżetu i prowadzi operacje walutowe za pośrednictwem banku.

Większość firm nie informuje swoich klientów o opisanym przez nas wcześniej źródle dochodów, twierdząc, że ruch pieniądza odbywa się na poziomie międzybankowym, a wielkość lota nie ma znaczenia. Jednakże zdrowy rozsądek i logiczne rozumowanie podpowiadają nam co innego. Warto zauważyć, że większość traderów traci pieniądze na początku swojej kariery handlowej. W rzeczywistości zarabianie na rynku Forex jest naprawdę możliwe. Oczywiście jest to ryzykowne i wymaga dużej wiedzy, umiejętności i doświadczenia.

Stopa procentowa banku mogłaby zostać wykorzystana do dodatkowego dochodu firmy dealerskiej. Omawialiśmy to w poprzednim rozdziale. Jednakże taki dochód jest dość mały. Traderzy muszą mieć swoje pozycje otwarte przez dłuższy czas, aby przynosiło to pieniądze firmie dealerskiej. Niemniej jednak bardziej opłacalne jest, gdy traderzy stale otwierają i zamykają transakcje - im częściej, tym lepiej. Zatem przychody z bankowych stóp procentowych są mniejsze niż z prowizji i spreadów.

Jak widać, firmy dealerskie mają lepsze warunki niż traderzy. Posiadają stały dochód, a ich działalność gospodarcza jest całkiem udana. Firmy te czerpią zyski ze spreadów, prowizji, stawek bankowych oraz nieudanych transakcji swoich klientów, którzy handlują mini i mikrolotami. Przychody traderów są zwykle ograniczone tylko do zyskownych transakcji wymiany walut (spekulacji walutowych), a w niektórych przypadkach do kursów bankowych. Niemniej jednak handel na rynku Forex jest bardzo atrakcyjny. Jeśli potraktujemy ten rodzaj działalności nie jako grę, ale jako pracę, możemy osiągać stały i wysoki zysk. Dochód w takich przypadkach może przewyższać zysk z inwestycji finansowych, obligacji i funduszy inwestycyjnych. Jeśli ulegniesz pokusie i zaczniesz handlować na rynku Forex bez wystarczającej wiedzy i umiejętności, istnieje duża szansa, że stracisz pieniądze. Udostępniliśmy wiele profesjonalnych informacji, lecz decyzja, co z nimi zrobić, należy do Ciebie.


Podziel się swoją opinią

Dziękujemy! Czy chciałbyś(-abyś) coś dodać?

Jak oceniasz otrzymaną odpowiedź?

Zostaw komentarz (opcjonalnie)

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna.
Dziękujemy za wypełnienie naszej ankiety online.

smile""