Форекс обучение


Глава 13. Печалба на участниците на Форекс пазара

Както вече споменахме, отделен търговец получава достъп до Форекс пазара чрез брокер или търговска компания. Търговците печелят пари чрез спекулации с валута. С други думи, те затварят позиции на по-висока цена в сравнение с цената на отваряне. Понякога валутната търговия е като скок в тъмното. Резултатът зависи от конкретна търговска стратегия. Характерите на търговците и способността им да контролират емоциите и да вземат мъдри решения е едно от ключовите качества за постигане на успех.
 
Брокерските услуги на валутния пазар могат да се разглеждат като почти безрисков бизнес. Маржин търговията не позволява на търговците да харчат повече пари, отколкото имат в сметките си. Освен това този принцип не позволява на търговците да заемат средства от брокер.
 
Вече знаем, че сделките на валутния пазар се извършват на междубанково ниво. Посредникът има мултивалутни банкови сметки. Конкретна банка предоставя на търговска компания котировки, които тази компания предава на клиентите. Като правило крайните котировки леко се различават от първоначалните поради завишения размер на спреда.
 
Това позволява на посредника да печели от разликата в спреда, тъй като междубанковите сделки са по-печеливши. Например, банка предоставя на определен брокер котировката USD/JPY от 104,75/104,77 със спред от 2 пипса. Брокерът увеличава спреда до 4 пипса и предлага на своите клиенти следната цена 104,74/104,78. Само си представете, че търговецът отваря къса сделка (продава щатски долари) от 1 лот, който се равнява на 100 000 долара (не забравяйте, че един лот на ИнстаФорекс означава 10 000 долара, което е 10 пъти по-малко от стандартния лот). Така търговецът продава щатски долари на цена от 104,74 йени за един долар. По този начин има следната разлика: 100 000*(107,75-104,74) = 1 000 японски йени. Тази сума се преобразува според междубанковия обменен курс и възлиза на $1000/104,77 = $9,54.
 
Тази сума е гарантирана печалба на търговската компания. По-специално брокерите получават тази сума, когато търговците отварят и затварят позиции. В резултат брокерът получава около 19 долара от една сделка. И ако търговска компания обслужва няколко хиляди клиенти, които извършват десетки сделки всеки ден, тогава дневните приходи на тази търговска компания достигат стотици хиляди щатски долари! Както виждаме, това е много печеливш бизнес.
 
Печеленето на пари от спредове обаче не е единственият източник на доходи. Някои търговски компании изискват комисиони за всяка сделка и начисляват допълнителни такси за отваряне или затваряне на позиции. Всъщност тези комисиони са почти същите като печалбата от спредове.
 
В горния пример търговската компания може да предостави на своите клиенти междубанковата котировка, без да увеличава спреда: USD/JPY -104,75/104,77. Посредникът обаче може да начисли 19 долара за всяка сделка. И в двата случая доходът е еднакъв. Някои брокери обаче увеличават спредовете и начисляват комисиони. В действителност е почти невъзможно да се разбере дали компанията увеличава спредовете или не. Факт е, че котировките постоянно се променят и търговците не са информирани за размера на междубанковия спред.

Избрани статии

Не може да се отвори позиция.

Стъпки, които трябва да предприемат клиентите на водещия брокер InstaForex, когато е невъзможно да се отвори позиция (поръчка).

Проблеми с депозит/теглене

Проблеми с депозит/теглене

Финансирайте вашия акаунт, използвайки някой от наличните методи