Support service
×

Formacje odwrócenia trendu

Wykresy zmian cen dowolnej waluty dla dowolnej jednostki czasu tworzą okresowo powtarzające się identyczne formacje (patterns) różnych typów. Niektóre z tych formacji zawsze się pojawiają na wykresach przed końcem trendu, kiedy wolumen transakcji znacząco spada lub rośnie.

Formacje Głowy i Ramion, Odwróconej Głowy i Ramion, Podwójnego Szczytu, Podwójnego Dna, Potrójnego Szczytu i Potrójnego Dna nazywane są podstawowymi formacjami odwrócenia ze względu na ich znaczenie dla prognozy zmian rynkowych.

 

Głowa i Ramiona

 

Formacja Głowy i Ramion jest jedną z najbardziej niezawodnych i powszechnie używanych formacji graficznych.

Tworzą ją trzy następujące po sobie wzrosty (rallies) cen. Pierwszy i trzeci wzrost -ramiona- są prawie tej samej wysokości. Wzrost środkowy jest najwyższy. Wszystkie trzy wzrosty rozpoczynają się na tej samej linii wsparcia, zwanej dekoltem (neckline).

Przed osiągnięciem punktu A dekolt był linią oporu. Po jego przebiciu stał się silną linią wsparcia. Wykres ceny odbił się od niej dwukrotnie w punktach B i C. Dekolt zostaje ostatecznie przebity w punkcie D przy wysokim wolumenie obrotów, co potwierdza odwrócenie trendu. Ponieważ nastąpiło przebicie silnej linii wsparcia, naturalne jest potwierdzenie dekoltu (punkt E), który ponownie stał się linią oporu. Gdy opór zostanie potwierdzony, cena najprawdopodobniej spadnie do poziomu punktu F, do którego odległość nazywana jest ceną docelową po zakończeniu formacji Głowy i Ramion. Cena docelowa jest wtedy prawie równa odległości od dekoltu do szczytu (amplitudzie) głowy. W celu oszacowania ceny odległość ta jest odkładana w dół od punktu przebicia dekoltu D (linia DL).

 

Sygnały zakupu formacji Głowy i Ramion:

 

Formacja Głowy i Ramion zawiera informacje o:

 

1. Linii wsparcia przechodzącej przez punkty B i C.

 

2. Linii oporu. Po jej powstaniu w wyniku przebicia punktu D rynek może przetestować jej wytrzymałość w punkcie E.

 

3. Kierunku cen. W przypadku nieudanej próby przebicia dekoltu pod naciskiem kupujących w punkcie E formacja zawiera informacje dotyczące trendu na wykresie cen, który będzie odwrotny do kierunku formacji (czyli niedźwiedzi).

 

4. Cenie docelowej. Potwierdzenie formacji ją wskazuje (poprzez przebicie dekoltu przy dużym wolumenie obrotu).

 

Jednym z głównych warunków prawidłowej interpretacji tej formacji jest obecność znacznego wolumenu obrotu w momencie przebicia dekoltu. Przebicie, gdy wolumen nie jest wysoki, wskazuje na to, że przebicie w dół jest fałszywe i prawdopodobnie zakończy się poważnym odwróceniem ceny (wzrostem). Czas potrzebny na powstanie tej formacji może być różny - od kilku tygodni do kilku miesięcy. Takie formacje utworzone w ciągu jednego dnia lub nawet godziny i krócej, nie są wiarygodne.

 

Odwrócona Głowa i Ramiona

 

Formacja Odwróconej Głowy i Ramion jest lustrzanym odbiciem poprzedniej formacji. Dlatego wszystkie informacje dotyczące cech charakterystycznych, możliwych problemów i sygnałów opisanych powyżej mają również zastosowanie do tej formacji. Formacja powstaje, gdy waluta handlowa przebija się przez kanał niedźwiedzi. Wykres cen potwierdza poprzednią linię oporu (linia wzrostowa 3), która zamieniła się w linię wsparcia. Wszystkie ramiona (1 i 3) są mniej więcej tej samej wysokości, a szczyt głowy jest niższy niż szczyty ramion. Przed osiągnięciem punktu А dekolt był linią wsparcie. Po przebiciu tej linii zamienił się w niezawodną linię oporu.

Cena dwukrotnie odbija się od dekoltu - w punktach B i C. Dekolt najprawdopodobniej zostanie przebity w punkcie D w warunkach dużego wolumenu obrotu. Ze względu na mocne przebicie linii oporu można założyć, że przed następnym odwróceniem nastąpi potwierdzenie dekoltu (punkt E) - teraz znów jest to linia wsparcia. Jeśli linia wsparcia utrzyma swoje pozycje, możemy spodziewać się wzrostu ceny do poziomu F, który odpowiada cenie docelowej formacji Odwróconej Głowy i Ramion. Cena docelowa jest w przybliżeniu równa amplitudzie głowy i jest mierzona od punktu D dekoltu przebitego w górę.

 

Podwójny Szczyt

 

Podwójny Szczyt składa się z dwóch szczytów mniej więcej tej samej wysokości. Równolegle do linii oporu, która została poprowadzona przez dwa szcztyty, narysowana jest linia, którą można uznać za podobną do dekoltu formacji Głowy i Ramion.

Sygnały handlowe formacji Podwójnego Szczytu.

Formacja Podwójnego Szczytu zawiera informacje o:

 

1. Linii wsparcia.

 

2. Linii oporu.

 

3. Kierunku cen. Jeśli dekolt wytrzyma presję ze strony kupujących, formacja informuje o dalszym trendzie cenowym, który będzie odwrotny do kierunku szczytu (czyli niedźwiedzi).

 

4. Ceny docelowe, określane potwierdzeniem formacji, które z kolei jest przebiciem dekoltu przy wysokim wolumenie obrotu.

 

Podobnie jak w przypadku formacji Głowy i Ramion, podstawowym warunkiem udanego uformowania formacji Podwójnego Szczytu jest wysoki wolumen obrotu w momencie przebicia dekoltu.

Przebicie przy niskim wolumenie sygnalizuje fałszywe przebicie, po którym nastąpi silna odwrotna reakcja cenowa (wzrost). Czas formowania tej formacji może wynosić od kilku tygodni do kilku miesięcy. Takie formacje, które powstały w ciągu jednego dnia (godziny lub mniej), nie są wiarygodne. Wiarygodność jest wyższa, gdy formowanie zajmuje więcej czasu. Niemniej jednak cena docelowa prawdopodobnie nie zostanie osiągnięta w najbliższej przyszłości. Nie ma dokładnych instrukcji w tej sprawie, dlatego hipoteza dotycząca warunków powstania formacji powinna być oparta na zdrowym rozsądku. Ważne jest, aby mierzyć cel od punktu przebicia dekoltu, ale nie od środka formacji, co może być wynikiem mechanicznej kontynuacji zmiany wysokości szczytów.

 

Podwójne dno

 

Formacja Podwójnego Dna jest lustrzanym odbiciem poprzedniej formacji. Dlatego wszystkie informacje dotyczące opisanych powyżej cech i wniosków mają również zastosowanie do tej formacji. Wysokość dna jest prawie taka sama. Dekolt jest rysowany równolegle do linii łączącej szczyty den.

 

Potrójny Szczyt

 

Potrójny Szczyt jest połączeniem formacji Głowy i Ramion i Podwójnego Szczytu. Dlatego wszystkie informacje dotyczące formacji Podwójnego Szczytu i wniosków mają również zastosowanie do tej formacji. W klasycznej formacji Potrójnego Szczytu dekolt jest równoległy do ​​linii łączącej trzy punkty szczytowe B, D i F. Będąc linią wsparcia, dekolt został przebity w punkcie А i na poziomach cenowych zamienił się w mocną linię wsparcia C i Е, a następnie ponownie został przebity w punkcie G. Linia wsparcia zamieniła się w silną linię oporu, co spowodowało odwrócenie rynku w punkcie H. Cena docelowa to poziom I, który jest oddalony od dekoltu na odległość równą średniej wysokości trzech szczytów formacji, mierzonej od punktu D. Podobnie jak w formacji Podwójnego Szczytu, kończy się w punkcie E. Cena gwałtownie cofa się do poziomu F. Linia oporu pozostaje utrzymywana, a cena spada do punktu G. Na tym poziomie presja ze strony rynku powoduje przebicie linii wsparcia. Po ewentualnym potwierdzeniu dekoltu cena ponownie spada w kierunku celu.

 

Potrójne Dno

 

Potrójne Dno to hybryda formacji Podwójnego Dna i Odwróconej Głowy i Ramion. W potrójnym dnie dekolt jest rysowany równolegle do linii, która łączy trzy dna (B, D i F). Dekolt jest linią wsparcia, która jest przebita w punkcie А. Zmienia się w silną linię oporu na poziomie cen C i Е, ale jest przebita w punkcie G. Linia oporu zamienia się w silną linię wsparcia, co powoduje odwrócenie w punkcie H. Cena docelowa to poziom I, który jest oddalony od dekoltu na odległość równą średniej wysokości trzech den formacji, i jest mierzona od punktu D.

 

Okrągły Szczyt, Okrągłe Dno, Spodek, Odwrócony Spodek

 

Formacje Okrągłego Szczytu, Okrągłego Dna, Spodka i Odwróconego spodka powstają w wyniku umiarkowanej i stopniowej zmiany kierunku rynku. Formacje te odzwierciedlają niejednoznaczność rynku i koniec trendu. W tej chwili aktywność na rynku jest niska. I prawie niemożliwe jest określenie, kiedy to się zakończy. Wiadomo jednak, że im dłuższy jest proces formowania się tych formacji, tym większa jest możliwość gwałtownego odwrócenia kierunku ruchu ceny.


Podziel się swoją opinią

Dziękujemy! Czy chciałbyś(-abyś) coś dodać?

Jak oceniasz otrzymaną odpowiedź?

Zostaw komentarz (opcjonalnie)

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna.
Dziękujemy za wypełnienie naszej ankiety online.

smile""