Форекс обучение


Образци на обрата на тенденцията

Графиките на движението на цените на всяка валута създават периодични и идентични образци на различни типове. Някои от тези образци се образуват винаги на графиките, преди да приключи тенденцията, когато операционният обем значително нараства или намалява.
Образците Глава и рамена, Обърнати глава и рамена, Двойно дъно, Двойно върхушка, Тройно дъно и Тройно върхушка се наричат основни образци на обрата поради тяхната важност за прогнозирането на обратите на пазара.

Глава и рамена

Образецът Глава и рамена е един от най-надеждните и широко използвани графични образци.
Той се състои от три последователни ценови ралита. Първото и третото ралито или рамената са почти с еднаква височина. Средното ралито е най-високо. Всички три ралита започват на една и съща линия на подкрепа, наречена врата.
Преди да достигне до точка А, вратата беше линия на съпротива. След като я пресече, тя стана силна линия на подкрепа. Графиката на цената се отразява от нея два пъти в точките В и С. Врата се пресича окончателно в точка D при висок търговски обем, с което се потвърждава обрата на тенденцията. Понеже имаше пробив през силната линия на подкрепа, е логично да се потвърди вратата (точка E), която отново стана линия на съпротива. Когато се потвърди съпротивата, цената вероятно ще падне до нивото на точка F, а разстоянието до нея се нарича целева цена след края на образец Глава и рамена. Целевата цена тогава е почти равна на разстоянието от вратата до върха (амплитуда) на главата. За оценка на цената това разстояние се изобразява надолу от точката на пробив на вратата D (линия DL).

Сигнали за покупка на образец Глава и рамена:

Образецът Глава и рамена включва следната информация:

1. Линията на подкрепа, преминаваща през точките В и С.

2. Линията на съпротива. След нейното формиране, след като премине през точка D, пазарът може да я изпробва в точка Е.

3. Насока на цената. Ако няма пробив на вратата под натиска на купувачите в точка Е, образецът съдържа информация за тенденцията на графиката на цената - която ще бъде обратна на насоката на образеца (т.е. мечова).

4. Целева цена. Потвърждението на образеца показва тази цена (чрез пробив на вратата при висок търговски обем).

Едно от основните условия за правилната интерпретация на този образец е наличието на значителен търговски обем при пробива на вратата. Пробивът, когато обемът не е висок, е сериозно предупреждение, че понижението е фалшиво и вероятно ще завърши в силна обратна реакция на цената (ръст). Времето, използвано за формирането на този образец, може да бъде различно - от няколко седмици до няколко месеца. Такива образци, които са се формирали в рамките на един ден (или дори час или по-малко), не са надеждни.

Обърнати глава и рамена

Образецът Обърнати глава и рамена е обратно отражение на предишния образец. Поради това всички информация относно характеристиките, възможните проблеми и сигналите, описани по-горе, са верни за този образец. Той се формира, когато търговската валута пробива мечовия канал. Графиката на цената потвърждава предишната линия на съпротива (изправена линия 

3), която се превърна в линия на подкрепа. От трите последователни повишения рамената (1 и 3) са около еднаква височина, а върхът на главата е по-нисък от върховете на рамената. Преди да достигне до точка А, вратата беше линия на подкрепа. След пробива й, тя се превърна в надеждна линия на съпротива.
Цената се обръща два пъти от вратата - в точките В и С. Пробивът на вратата вероятно ще бъде в точка D при условията на висок търговски обем. Поради пробива на силната линия на съпротива можем да предположим, че до следващия обрат потвърждението на вратата ще бъде осъществено (точка E) - сега тя отново е линия на подкрепа. Ако линията на подкрепа запази своите позиции, можем да очакваме цената да се повиши до ниво F, което отговаря на целевата цена на образецът Обърнати глава и рамена. Целевата цена е приблизително равна на амплитудата на главата и се измерва от точка D на пробив на вратата нагоре.

Двойно върхушка

Двойната върхушка се състои от два върха, приблизително с еднаква височина. Паралелно със съпротивната линия, която е изобразена през двата върха, се изобразява линия, която може да се счита за подобна на вратата на образец Глава и рамена.

Търговските сигнали за образец Двойно върхушка.

Образецът Двойно върхушка включва информация за:

1. Линия на подкрепа.

2. Линия на съпротива.

3. Насока на цената. Ако вратата устои на натиска на купувачите, образецът информира за по-нататъшната тенденция на цената, която ще бъде обратна на насоката на върховете (или мечова).

4. Целеви цени, определени от потвърждението на образеца, което, от своя страна, е пробив на вратата при висок търговски обем.

Както за образец Глава и рамена, така и за успешното формиране на образец Двойно върхушка, основно условие е наличието на висок търговски обем в момента, когато се пробива вратата.
Пробивът при нисък обем сигнализира за фалшив пресичащ след което ще последва силна обратна реакция на цената (възходящ тренд). Времето за формиране на този образец може да варира от няколко седмици до няколко месеца. Такива образци, които са се формирали в рамките на един ден (или дори час или по-малко), не са надеждни. Надеждността е по-голяма, когато образецът се формира за по-дълго време. Въпреки това целевата цена вероятно няма да бъде постигната скоро. Няма потвърдени препоръки по този въпрос, затова хипотезата за сроковете за постигане на образеца трябва да се основава на здрав разум. Важно е да се измери целевата цена от точката на пробив на вратата, а не от средата на образеца, което може да бъде резултат на механичното продължаване на изменението на височината на върховете.

Двойно дъно

Образецът Двойно дъно отражава предходния образец. Поради това всичка информация, касаеща характеристиките и заключенията, описани по-горе, е приложима за този образец. Височината на ямата е почти същата. Врата е изобразена паралелно на линията, която свързва върховете на ямата.

Избрани статии

Не може да се отвори позиция.

Стъпки, които трябва да предприемат клиентите на водещия брокер InstaForex, когато е невъзможно да се отвори позиция (поръчка).

Каква е минималната сума за депозит?

Каква е минималната сума за депозит?

Финансирайте вашия акаунт, използвайки някой от наличните методи