Đào tạo ngoại hối


Mẫu đảo ngược xu hướng

Biểu đồ của bất kỳ biến động giá tiền tệ nào với bất kỳ đơn vị đo thời gian nào sẽ tạo ra các mô hình chu kỳ và giống nhau của các loại khác nhau. Một số trong số những hình dạng này luôn được tạo thành trên biểu đồ trước khi xu hướng kết thúc, khi khối lượng giao dịch tăng hoặc giảm đáng kể.
Các hình dạng Head and Shoulders, Inverted Head and Shoulders, Double Top, Double Bottom, Triple Top và Triple Bottom được gọi là các hình dạng đảo chiều chung do tính quan trọng của chúng trong việc dự đoán đảo chiều thị trường.

Head and Shoulders

Hình dạng Head and Shoulders là một trong những hình dạng đồ họa đáng tin cậy và được sử dụng rộng rãi nhất.
Nó được tạo thành bởi ba đợt giá liên tiếp. Đợt giá đầu tiên và thứ ba hoặc cánh tay gần như có cùng chiều cao. Đợt giá ở giữa cao nhất. Tất cả ba đợt giá đều bắt đầu trên cùng một đường hỗ trợ, gọi là đường cổ áo.
Trước khi đạt đến điểm A, đường cổ áo là đường kháng cự. Sau khi vượt qua nó, nó trở thành một đường hỗ trợ mạnh. Biểu đồ giá rút lui từ đó hai lần ở điểm B và C. Đường cổ áo cuối cùng bị phá vỡ ở điểm D với khối lượng giao dịch cao, điều này xác nhận đảo chiều xu hướng. Vì đã có sự phá vỡ qua đường hỗ trợ mạnh, điều này làm khẳng định đường cổ áo (điểm E), nó lại trở thành đường kháng cự. Khi đường kháng cự được xác nhận, giá có xu hướng giảm đến mức điểm F, khoảng cách từ đường cổ áo đến đỉnh (biên độ) đầu. Đối với dự đoán giá, khoảng cách này được vẽ xuống từ điểm phá vỡ của đường cổ áo D (đường DL)

Các tín hiệu mua của hình dạng Head and Shoulders:

Hình dạng Head and Shoulders bao gồm các thông tin sau:

1. Đường hỗ trợ, đi qua các điểm B và C.

2. Đường kháng cự. Sau khi hình thành sau khi phá vỡ điểm D, thị trường có thể thử nghiệm độ bền của nó ở điểm E.

3. Hướng giá. Khi không có sự phá vỡ đường cổ áo dưới áp lực của người mua ở điểm E, hình dạng chứa thông tin về xu hướng biểu đồ giá - sẽ ngược lại hướng của hình dạng (tức là xu hướng giảm).

4. Mục tiêu giá. Các điểm xác nhận hình dạng chỉ ra mục tiêu giá (thông qua việc phá vỡ đường cổ áo với khối lượng giao dịch cao).

Một trong những điều kiện chính để giải thích chính xác mô hình này là sự hiện diện của khối lượng giao dịch đáng kể tại điểm phá vỡ đường cổ áo. Sự phá vỡ, khi khối lượng không cao, là một cảnh báo nghiêm trọng, rằng sự phá vỡ hướng xuống là giả và có thể kết thúc trong phản ứng đảo ngược mạnh của giá (tăng). Thời gian sử dụng cho việc hình thành mô hình này có thể khác nhau - từ vài tuần đến vài tháng. Các mô hình được tạo thành trong một ngày hoặc thậm chí một giờ và ít hơn thì không đáng tin cậy.

Inverted Head and Shoulders

Mẫu Inverted Head and Shoulders là một phản chiếu đảo ngược của hình dạng trước. Chính vì vậy, tất cả thông tin về các đặc điểm, vấn đề có thể xảy ra và tín hiệu được viết ở trên đều đúng cho mẫu này. Nó được hình thành khi tiền tệ giao dịch phá vỡ kênh giảm. Biểu đồ giá chứng minh đường kháng cự trước đó (đường đứng 3), đã biến thành đường hỗ trợ. Trong ba đợt tăng liên tiếp, cánh tay (1 và 3) có chiều cao gần như bằng nhau, và đỉnh đầu nhỏ hơn các đỉnh cánh tay. Trước khi đạt đến điểm A, đường cổ áo là một đường hỗ trợ. Sau khi phá vỡ đường này, nó đã trở thành một đường kháng cự đáng tin cậy.
Giá đảo chiều hai lần từ đường cổ áo - ở các điểm B và C. Việc phá vỡ đường cổ áo có thể xảy ra ở đi

ểm D trong điều kiện khối lượng giao dịch cao. Do sự phá vỡ đường kháng cự mạnh mẽ, có thể giả sử rằng cho đến khi đảo chiều tiếp theo, xác nhận đường cổ áo sẽ được hoàn thành (điểm E) - lúc này nó trở thành đường hỗ trợ một lần nữa. Nếu đường hỗ trợ giữ vững vị trí, chúng ta có thể kỳ vọng giá sẽ tăng lên mức điểm F, tương ứng với mục tiêu giá của mẫu Inverted Head and Shoulders. Mục tiêu giá gần như bằng biên độ của đỉnh đầu và được đo từ điểm phá vỡ của đường cổ áo D (đường DL) lên trên.

Double Top

Double Top bao gồm hai đỉnh gần như có chiều cao giống nhau. Song song với đường kháng cự, được vẽ qua hai đỉnh, một đường được vẽ, có thể coi là tương tự với đường cổ áo của hình dạng Head and Shoulders.

Tín hiệu giao dịch cho mẫu Double Top.

Mẫu Double Top bao gồm thông tin về:

1. Đường hỗ trợ.

2. Đường kháng cự.

3. Hướng giá. Nếu đường cổ áo chịu áp lực của người mua, mẫu cung cấp thông tin về xu hướng giá tiếp theo sẽ đối lập với hướng đỉnh (hoặc giảm giá).

4. Mục tiêu giá, được định ra bởi xác nhận mẫu, trong đó phá vỡ đường cổ áo với khối lượng giao dịch cao.

Tương tự như với hình dạng Head and Shoulders, điều kiện cần thiết cho việc hình thành thành công mẫu Double Top là sự hiện diện của khối lượng giao dịch cao vào lúc đang phá vỡ đường cổ áo. Sự phá vỡ với khối lượng thấp cho thấy sự chéo giả sau đó sẽ có một phản ứng giá đảo chiều mạnh mẽ (tăng). Thời gian hình thành mẫu này có thể thay đổi từ vài tuần đến vài tháng. Các mẫu được hình thành trong một ngày (một giờ hoặc ít hơn) không đáng tin cậy. Độ tin cậy cao hơn khi quá trình hình thành kéo dài hơn. Tuy nhiên, mục tiêu giá không được thực hiện sớm. Không có đề xuất xác thực về vấn đề này, chính vì vậy giả định về các điều kiện hoàn thành mẫu nên dựa trên lẽ thường. Điều quan trọng là đo mục tiêu từ điểm phá vỡ đường cổ áo, chứ không phải từ giữa mẫu, điều này có thể là kết quả của việc tiếp tục cơ chế thay đổi chiều cao của đỉnh.

Double Bottom

Mẫu Double Bottom phản chiếu hình dạng trước. Chính vì vậy, tất cả thông tin, về các đặc điểm và kết luận, viết ở trên đều áp dụng cho mẫu này. Chiều cao của các đáy gần như giống nhau. Đường cổ áo được vẽ song song với đường nối đỉnh của các đáy.

Triple Top

Mẫu Triple Top là sự kết hợp của hai mẫu Head and Shoulders và Double Top. Các đặc điểm và kết luận, viết cho Double Top, đều đúng cho mẫu này. Trong mẫu Triple Top cổ áo được vẽ song song với đường nối giữa ba điểm đỉnh B, D và F. Lúc đầu đường hỗ trợ bị phá vỡ ở điểm A và biến thành một đường hỗ trợ mạnh trên các mức giá C và E, sau đó lại bị phá vỡ ở điểm G. Đường hỗ trợ trở thành đường kháng cự mạnh, gây ra đảo ngược thị trường ở điểm H. Mục tiêu giá là mức I, cách xa đường cổ áo một khoảng bằng giữa chiều cao của ba đỉnh mẫu, đo từ điểm D. Giống như Double Top, mẫu kết thúc ở điểm E. Giá đột ngột giảm xuống điểm F. Đường kháng cự được giữ lại và giá tăng lên mức điểm G. Ở mức này, áp lực thị trường làm đứt đường hỗ trợ. Sau khi có thể xác nhận được đường cổ áo, giá giảm lại với mục tiêu đạt được.

Triple Bottom

Mẫu Triple Bottom là sự kết hợp của hai mẫu Double Bottom và Inverted Head and Shoulders. Trong Triple Bottom, đường cổ áo được vẽ song song với đường nối ba đáy (B, D và F). Đường hỗ trợ bị phá vỡ ở điểm A. Nó trở thành đường kháng cự mạnh ở mức giá C và E, nhưng

bị phá vỡ ở điểm G. Đường kháng cự trở thành đường hỗ trợ mạnh gây ra đảo chiều ở điểm H. Mục tiêu giá là mức I, cách xa đường cổ áo một khoảng bằng giữa chiều cao của ba đáy mẫu, đo từ điểm D.

Round Top, Round Bottom, Saucer, Inverted Saucer

Các mẫu Round Top, Round Bottom, Saucer và Inverted Saucer được hình thành do sự thay đổi hướng thị trường trung bình và từ từ. Các mẫu này phản ánh sự không rõ ràng của thị trường và sự kết thúc của xu hướng. Hoạt động giao dịch thấp vào thời điểm đó. Và rất khó để xác định khi tình hình này sẽ kết thúc. Tuy nhiên, đã biết rằng càng lâu quá trình hình thành của các mẫu này, khả năng giá đảo chiều mạnh mẽ theo hướng mới càng cao.

Bài viết nổi bật

Không thể mở vị trí.

Các bước cần thực hiện bởi khách hàng của sàn giao dịch hàng đầu InstaForex khi không thể mở vị trí (một lệnh).

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn