Навчання Форекс


Графіки руху цін будь-яких валют при будь-яких одиницях вимірювання часу утворюють періодично повторювані однакові фігури (patterns) різного виду. Частина таких фігур завжди виникає на графіках перед закінченням тренду, коли істотно зменшується або збільшується обсяг угод.

Фігури «Голова і плечі», «Перевернуті голова і плечі», «Подвійна вершина», «Подвійне дно», «Потрійна вершина» і «Потрійне дно», з огляду на їх важливість для прогнозування розворотів ринку, називають головними фігурами розвороту.

Голова і плечі (Head-And-shoulders)

Фігура «Голова і плечі» – одна з найнадійніших і відомих графічних фігур. Її утворюють три послідовні підйоми (rallies) ціни. Перший і третій підйом – плечі – приблизно однакової висоти, а середній – найвищий. Всі три підйоми починаються від однієї й тої ж лінії підтримки, званої лінією шиї (neckline).

До досягнення точки А лінія шиї була лінією опору. Після її прориву, вона перетворилася в міцну лінію підтримки. Графік ціни двічі «відбився» від неї в точках В і С. Лінія шиї була нарешті пробита в точці D при великому торговому обсязі, ніж підтвердився розворот тренду. Оскільки відбувся прорив міцної лінії підтримки, природною є перевірка лінії шиї (точка Е), яка знову стала лінією опору. При підтвердженні опору ціна, найімовірніше, впаде до рівня точки F, відстань до якої називається метою ціни після фігури «Голова і плечі». Мета ціни в цьому випадку приблизно дорівнює відстані від лінії шиї до вершини (амплітуді) голови. Для вимірювання цілі яка відкладається вниз від точки D прориву лінії шиї (пряма DF).

Торгові сигнали фігури «Голова і плечі». Фігура «Голова і плечі» містить наступну цінну інформацію:

1. Лінію підтримки, що проходить через точки В і С.

2. Лінію опору. Після її утворення в результаті прориву в точці D ринок може випробувати цю лінію на міцність в точці Е.

3. Напрямок ціни. При відсутності прориву лінії шиї під тиском покупців в точці Е фігура містить інформацію щодо направлення графіка ціни – воно буде прямо протилежним напрямку самої фігури (тобто ведмежим).

4. Ціль ціни. На неї вказує підтвердження фігури (через прорив лінії шиї на тлі великого торгового обсягу).

Одним з головних умов правильної інтерпретації цієї фігури є наявність великого торгового обсягу при прориві лінії шиї. Прорив при невеликому обсязі є серйозним попередженням про те, що прорив вниз є хибним і завершиться швидше за все сильною зворотною реакцією (підйомом) ціни. Час, що витрачається на утворення цієї фігури, може бути будь-яким – від декількох тижнів до декількох місяців. Фігури такого роду, що утворилися протягом дня (години та менш) не є надійними.

Перевернуті голова і плечі (Inverted Head-And-Shoulders)

Фігура «Перевернуті голова і плечі» є дзеркальним відображенням попередньої фігури. Тому вся інформація щодо ознак, можливих проблем і сигналів, викладена вище, справедлива і для цієї фігури. Вона утворюється, коли торгована валюта виривається з ведмежого каналу. Графік ціни відчуває попередню лінію опору (лінія підйому 3), яка перетворилася тепер в лінію підтримки. З трьох послідовних підйомів плечі (1 і 3) мають приблизно однакову висоту, а вершина голови знаходиться нижче вершин плечей. До досягнення точки А лінія шиї була лінією підтримки. Після прориву цієї лінії вона перетворюється в надійну лінію опору. Ціна «відскакує» від лінії шиї двічі – в точках В і С. Прорив лінії шиї найімовірніше відбудеться в точці D за умови великого торгового обсягу. У зв'язку з проривом міцної лінії опору можна припустити, що до подальшого розвороту буде проведена перевірка лінії шиї (точка Е), що стала тепер знову лінією підтримки. Якщо лінія підтримки встоїть, можна очікувати, що ціна підніметься приблизно до рівня F, який відповідає цілі ціни «перевернутої голови та плечей». Мета ціни приблизно дорівнює амплітуді голови та вимірюється від точки D прориву лінії шиї вгору.

Подвійна вершина (Double Top)

Фігура «Подвійна вершина» складається з двох вершин (піків) приблизно однакової висоти. Паралельно лінії опору, проведеної через дві вершини, проведена лінія, яку можна вважати аналогічною лінії шиї фігури «Голова і плечі».

Торгові сигнали фігури «Подвійна вершина». Фігура «Подвійна вершина» містить інформацію щодо:

1. Лінії підтримки

2. Лінії опору

3. Напрямку ціни. Якщо лінія шиї витримує тиск покупців, фігура інформує про подальший напрямок руху ціни, який буде прямо протилежним напрямку піків (тобто ведмежим).

4. Цілі ціни, яка визначається підтвердженням фігури, яким є прорив лінії шиї при великому торговому обсязі.

Точно так само, як і у випадку з фігурою «Голова і плечі», необхідною умовою успішного завершення фігури «Подвійна вершина» є наявність великого торгового обсягу при прориві лінії шиї.

Прорив при малому обсязі є чітким сигналом про помилковий прорив, після якого почнеться сильна зворотна реакція (підйом) ціни. Час, що витрачається на утворення цієї фігури, може бути будь-яким – від декількох тижнів до декількох місяців. Фігури такого роду, що утворилися протягом дня (години й менш) не є надійними. Її надійність тим вище, чим більше часу пішло на її утворення. При цьому мало ймовірно, що мета ціни буде швидко досягнута. Яких-небудь перевірених рекомендацій на цей рахунок не існує, тому припущення щодо термінів завершення утворення фігури необхідно будувати на основі здорового глузду. Важливо вимірювати ціль від точки прориву лінії шиї, а не від середини фігури, що може бути результатом механічного продовження вимірювання висоти піків.

Подвійне дно (Double Bottom)

Фігура «Подвійне дно» є дзеркальним відображенням попередньої фігури. Тому до неї застосовні характеристики та висновки, зроблені вище. Висота западин приблизно однакова. Лінія шиї проведена паралельно лінії, що з'єднує вершини западин.

Потрійна вершина (Triple Top)

«Потрійна вершина» є гібридом фігур розвороту тренду «Голова і плечі» і «Подвійна вершина». Для неї справедливі ті ж характеристики та висновки, що і для «Подвійної вершини».

У класичній фігурі «Потрійна вершина» лінія шиї проходить паралельно лінії, що з'єднує три вершини (В, D і F). Будучи лінією опору, лінія шиї прорвана в точці А і перетворилася в сильну лінію підтримки на рівні цін С і Е, після чого знову прорвана в точці G. Лінія підтримки перетворилася в сильну лінію опору, що викликала розворот ринку в точці Н. Метою ціни є рівень I, що знаходиться від лінії шиї на відстані, рівному середній висоті трьох вершин фігури, виміряному від точки D. Як і «Подвійна вершина», фігура закінчується в точці Е. Ціна круто розвертається до точки F. Лінія опору знову утримується, і ціна різко знижується до рівня G. На цьому рівні тиск ринку приводить до прориву лінії підтримки. Після можливого випробування лінії шиї ціна знову падає, прагнучи до досягнення мети.

Потрійне дно (Triple Bottom)

Потрійне дно є гібридом фігур «Подвійне дно» і «Перевернуті голова і плечі». У фігурі «Потрійне дно» лінія шиї проведена паралельно лінії, що з'єднує три западини (В, D і F). Як лінії підтримки лінія шиї прорвана в точці А. Вона перетворюється в сильну лінію опору на рівні ціни С і Е, але проривається в точці G. Лінія опору перетворюється в сильну лінію підтримки, що викликає розворот в точці Н. Метою ціни є рівень I, що знаходиться на відстані від лінії шиї, рівному середній висоті трьох западин фігури, яка вимірюється від точки D.

Закруглена вершина (Round Top), Закруглене дно (Round Bottom), Каструля (Saucer), Перевернута каструля (Inverted Saucer)

Фігури «Закруглена вершина», «Закруглене дно», «Каструля» і «Перевернута каструля» утворюються в результаті повільної й поступової зміни напрямку ринку. Ці фігури відображають невизначеність ринку і закінчення тренду. Торговельна активність в цей час низька. Визначити, коли дана ситуація дійсно закінчиться, практично неможливо. Однак відомо, що чим довше триває процес формування цих фігур, тим вище ймовірність різкого розвороту ціни в новому напрямку.

Вибрані статті

Мінімальна сума поповнення

Мінімальна сума поповнення

Проблеми з введенням/виведенням коштів

Що робити, якщо виникають проблеми з введенням/виведенням коштів

Поповніть рахунок зручним для вас способом