ข้อมูลเพื่อการศึกษาฟอเร็กซ์


เส้นแนวโน้ม

เส้นตรงที่เชื่อมจุดต่ำใกล้กันทั้งสองจุดแสดงถึงตัวชี้วัดความแข็งแกร่งขั้นต่ำของตลาดกระทิง และเส้นที่เชื่อมจุดยอดสองจุดเข้าด้วยกันแสดงตัวชี้วัดความแข็งแกร่งของตลาดหมี เส้นเหล่านี้เรียกว่าเส้นแนวโน้ม มันใช้งานเพื่อการติดตามแนวโน้ม 


ในช่วงแนวรับ เส้นแนวโน้มขาขึ้นจะถูกลากผ่านจุดต่ำสุดของกราฟ ในช่วงแนวจ้าน เส้นแนวโน้มขาลงจะถูกลากผ่านจุดยอด ความต่อเนื่องของแนวโน้มช่วยคาดการณ์ราคาซื้อหรือราคาขายในอนาคต รูปที่1. เส้นแนวโน้ม


คุณลักษณะที่สำคัญที่สุดของเส้นแนวโน้มเป็นค่าของมุม  มันแสดงพละกำลังสำคัญของตลาด 


เส้นแนวโน้มเป็นเครื่องมือที่เก่าแก่ที่สุดของนักวิเคราะห์ทางเทคนิค ตอนนี้วิธีการคำนวณอย่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และแนวเส้น linear regression ประกอบเข้ากับเส้นแนวตั้งและแนวนอน, ซิกแซก, ระยยทิศทางและ MACD  ถูกใช้งานเพื่อกำหนดแนวโน้ม 


วิธีการลากเสียแนวโน้มทำอย่างไร?


นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่สร้างเส้นแนวโน้มผ่านระดับสูงและต่ำสุดขีด แต่ควรลากมันผ่านตำแหน่

สุดขีดของพื้นที่ที่ระบุไว้ก่อนหน้า ประเด็นคือการปรับตัวเกี่ยวข้องกับอาการวิตกกังวลระยะสั้นของผู้คนและการเก็งกำไรระยะสั้น 


คุณ Victor Sperandeo อธิบายอีกวิธีการก่อตัวของเส้นแนวโน้มไว้ในหนังสือเขา  'Trader Vic' เขาอธิบายว่าการลากเส้นของแนวโน้มขาขึ้นจากราคาขั้นต่ำสุดของระยะจนถึงตำแหน่งของราคาขั้นต่ำสุดของระดับที่มากที่สุด ซึ่งมาก่อนหน้าตำแหน่งสูงสุดของระยะนั้น ระยะเวลาของเส้นแนวโน้มระหว่างทั้งสองตำแหน่งอาจไม่ได้ตัดผ่านกราฟ การตัดผ่านกับเส้นแนวโน้มเป็นสัญญาณแรกที่แสดงการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม สัญญาณที่สองคือเมื่อราคาไม่ได้เคลื่อนตัวผ่านระดับราคาขาขึ้นก่อนหน้า สัญญาณที่สามคือราคาออกมาต่ำกว่าระดับขั้นต่ำกว่าเดิมก่อนหน้า มันเป็นสัญญาณของการย้อนตัวแนวโน้ม 


การประเมินของเส้นแนวโน้ม 


คุณลักษณะที่สำคัญที่สุดของเส้นแนวโน้มคือค่าความชัน การประมาณเส้นแนวโน้มเกิดขึ้นตามปัจจัยทั้ง 5 ตามนี้ พื้นของกราฟเส้นแนวโน้มชั่วคราว, ระยะยาว, จำนวนตแหน่งที่เข้าไปหากราฟราคา, มุมความชันและปริมาณการขาย 


สิ่งสำคัญของเส้นแนวโน้มเพิ่มขึ้นหากฐานของกราฟชั่วคราวเพิ่มขึ้น 


ยิ่งเส้นแนวโน้มยาวเท่าไหร่ ก็จะยิ่งมีความปลอดภัยมากขึ้น 


ยิ่งเส้นแนวโน้มมีการเข้าถึงกราฟจำนวนมาก ก็จะยิ่งมีความปลอดภัยมากขึ้น มุมระหว่างเส้นแนวโน้มและแกนแนวนอนแสดงอารมณ์ในแนวทางที่เด่นชัดของเทรดเดอร์ที่เข้มข้น 


ถ้าปริมาณขายเพิ่มขึ้นตามการเคลื่อนตัวของราคาในทิศทางของเส้นแนวโน้มและการลดลงในช่วงการปรับฐาน มันทำหน้าที่เป็นการยืนยัน ถ้าปริมาณเพิ่มขึ้นตามเส้นแนวโน้ม ก็จะมีการย้อนตัวเกิดขึ้นในตลาด ปริมาณขายที่ลดลงตามการเคลื่อนไหวของกราฟราคาจากเส้นแนวโน้มเป็นสัญญาณเตือนอีกด้วย 


การย้อนตัวของเส้นแนวโน้ม


การย้อนตัวในเส้นแนวโน้มสามารถเกิดขึ้นกรณีที่หากราคาปิดอยู่อีกฝั่งของเส้นแนวโน้ม นักวิเคราะห์บางคนพิจารณาเส้นแนวโน้มว่าเป็น “การทะลุผ่าน” ถ้าความลึกของการทะลุตัวไม่น้อยไปกว่า 2-3% ของราคา (ตัวอย่างเช่น $8-12 พร้อมกับ $400ต่อทรอยออนซ์ )


กฎสำหรับเทรดเดอร์


1. เปิดสถานะที่ตรงกับทิศทางของความชัดของเส้นแนวโน้ม ถ้ามันมุ่งหน้าขึ้นด้านบน ให้มองหาโอกาสในการเปิดสถานะการซื้อแล้วหลีกเลี่ยงเปิดสถานะการขาย ถ้ามันมุ่งหน้าลงด้านล่าง ให้เปิดสถานะการขายแล้วหลีกเลี่ยงการซื้อ 


2.เส้นแนวโน้มกำหนด  [[Support and resistance levels|support and resistance levels]] พร้อมกับการเติบโตของราคาในช่วงแนวโน้มขาขึ้น ต้องมีการเปิดสถานะการซื้อโดยจะมีการปรับตัวลงไปใต้เส้นแนวโน้มที่กำหนดตำแหน่งการหยุดก่อนขาดทุน 


3.ตวามชันของเส้นแนวโน้มประเมินการย้อนตัวอย่างรุนแรง ถ้าความชันของเส้นมากกว่า 450 การวางคำสั่งเพื่อการปิดสถานะทางด้านขวาของเส้นแนวโน้มและตรวจสอบอีกครั้งทุกวัน เพื่อเติมเต็มเงื่อนไข 


4.หลังจากการย้อนตัวของเส้นแนวโน้มที่ลาดเอียง ราคามักย้อนกลับไปยังระดับขีดสุดสุดท้ายของพวกมัน การปรับตัวลงในปริมาณการขายและสัญญาณกลับตัว (divergence ) ของตัวบ่งชี้กำหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อการเปิดสถานะการขายโดยที่มีแนวรับเกิดตามมาจนถึงระดับราคาก่อนหน้า การลดลงของราคาไปยังระดับต่ำก่อนหน้าตามการย้อนตัวของเส้นแนวโน้มขาลงคือช่วงเวลาที่เหมาะสมของการเปิดสถานะที่มีความเสี่ยงขั้นต่ำต่อการซื้อ 

5.เส้นช่องทางต้องเท่ากับเส้นแนวโน้มและใช้งานเพื่อการกำหนดผลกำไรที่เหมาะสม เส้นช่องทาง


ช่องทางประกอบด้วยเส้นคู่ขนานสองเส้นระหว่างที่มีกราฟราคา ถ้าเส้นของแนวโน้มขาขึ้นออกไปมากกว่าราคาขั้นต่ำสุดช่วงการเคลื่อนตัว เส้นช่องทางจะก่อตัวผ่านทางราคาขาขึ้นของแนวรับ 


รวมทั้งเส้นแนวโน้ม เส้นช่องทางต้องก่อตัวผ่านทางตำแหน่งสุดขีดของช่วงเวลาชั่วคราว ที่ไม่ได้รวมเข้ากับตำแหน่งสุดขีดระยะกลาง การมีอยู่ของเส้นช่องทางเสริมค่าของเส้นแนวโน้มที่สอดคล้องกัน ค่าของเส้นแนวโน้มขั้นอยู่กับจำนวนตำแหน่งที่เข้าถึงกราฟราคาโดยตรง 


ช่องทางยิ่งกว้างเท่าไหร่ แนวโน้มจะยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้น สถานะการซื้อต้องเปิดไว้ในระดับที่สอดคล่องกับช่วงพื้นที่ต่ำสุดหรือครึ้งหนึ่งของความกว้างในช่องทางพร้อมกับการเพิ่มขึ้นของราคา สถานะการขายถูกเปิดในพื้นที่ด้านบนหรือครึ้งหนึ่งของความกว้างช่องทางที่มีการปรับตัวของราคา สถานะมีการปิดในทิศตรงข้ามของทิศทาง 


เส้นแนวโน้มเบื้องต้น


เส้นแนวโน้มมักถูกลากผ่านสองจุดเป็นอย่างน้อยแต่อย่างไรก็ตามมีเทคนิคการก่อเส้นแนวโน้มที่รู้กันไม่มากเกิดขึ้นช่วงหนึ่ง 


ในช่วงแนวรับตามหลังการย้อนตัวของเส้นแนวโน้มขาลง ถือได้ว่าเส้นแนวโน้มขาลงสิ้นสุดลงและแนวโน้มขาขึ้นเกิดขึ้น หลังจากที่ลากเส้นผ่านตำแหน่งของตำแหน่งสูงสุดทั้งสองส่วนสุดท้าย พวกเรามีเส้นช่องทางของแนวโน้มใหม่ หลังจากลากเส้นคู่ขนานผ่านมันไปที่สอดคล่งกับราคาขั้นต่ำสุดท้าย พวกเรามีเส้นของแนวโน้มใหม่ เส้นนี้แสดงให้เห็นพื้นที่ที่พวกเราต้องรอระดับขั้นต่ำถัดไปของราคา เส้นที่ถูกก่อตัวมาจากการช่วยเหลือทางเทคนิคและลากผ่านตำแหน่งต่ำสุดตามกฎแล้วใช้งานได้ดีกว่าเส้นอื่นๆ ที่ถูกลากผ่านทางตำแหน่งสูงสุด 


เส้นของแนวโน้มและกราฟ


ทำไมแนวโน้มออกมาเป็นเส้นตรง? แนวโน้มเชิงเส้นมีความเรียบง่าย โดยถูกแปลงข้อมูลได้อย่างง่ายและนอกจากนั้นยังสามารถแสดงแนวโน้มส่วนใหญ่ แม้ว่ากระบวนการจะออกมาไม่เป็นเชิงเส้น ในอีกด้านหนึ่งการเคลื่อนตัวที่ไม่เป็นไปเชิงเส้นที่พบในกราฟราคาอาจกลายมาเป็นเพียงผลของ “ส่วนต่าง” หรือการแปรผันกระทันหัน 


ถ้ามีกราฟราคาไม่เป็นไปเชิงเส้นที่พบเจอได้บางครั้งในระยะเวลายาวหรือในระยะของการเพิ่มขึ้นราคาที่แข็งแกร่งในสินทรัพย์ การก่อตัวของเส้นจะยิ่งมีความซับซ้อน การเปลี่ยนแปลงของราคาเช่นนี้มักถูกอธิบายได้ด้วยการใช้งานตามหลักเอกซ์โพเนนเชียล ในกรณีเช่นนี้ที่มีการก่อตัวของกราฟราคา ควรใช้งานตามหลักอัลกอริทึม ระดับสูงและต่ำในกราฟนี้จะถูก “แทนที่” ไปตามเส้นตรงและหลักเทคนิคของการวิเคราะห์แนวโน้มได้อธิบายถึงการใช้งานไว้ตามด้านบน 


ข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับเส้นแนวโน้ม


ระดับราคาที่อยู่ต่ำกว่าตำแหน่งการย้อนตัวของเส้นแนวโน้มและออกไปเกินกว่าระยะทางที่เทียบเท่ากับระยทางที่วัดในแนวตั้งจากเส้นแนวโน้มไปยังตำแหน่งสูงสุดสุดท้าย มันใช้งานเพื่อการประเมินการเปลี่ยนแปลงของราคา รูปที่ 2. การทะลุผ่านเส้นแนวโน้ม


สามารถสร้างเส้นแนวโน้มเพื่อกราฟปริมาณการซื้อและเพื่อตัวบ่งชี้ของตลาดได้อีกด้วย เส้นแนวโน้มขาขึ้นของปริมาณการซื้อยืนยันแนวโน้มปัจจุบันของราคา แนวโน้มขาลงแสดงถึงการปฏิเสธจากผู้ร่วมในตลาดที่จะตามแนวโน้มปัจจุบัน ในกลุ่มตัวบ่งชี้ทางเทคนิคแล้วนั้นดัชนี Relative Strength Index (RSI) แสดงสิ่งที่มีความเกี่ยวข้องกันได้ดีออกมาพร้อมกับการวิเคราะห์เส้นแนวโน้ม การย้อนตัวของเส้นมักเกิดก่อนหน้าการกลับตัวของเส้นแนวโน้ม

บทความแนะนำ

ไม่สามารถเปิดตำแหน่งได้

ขั้นตอนที่ลูกค้าของโบรกเกอร์ชั้นนำ InstaForex ควรทำเมื่อไม่สามารถเปิดตำแหน่ง (คำสั่ง) ได้

คอมมิชชั่นในการฝาก/ถอน

คอมมิชชั่นในการฝาก/ถอน

เติมเงินในบัญชีของคุณโดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งที่มีอยู่