Support service
×

ขั้นตอนการรับคลับโบนัสมีอะไรบ้าง?

จำนวนโบนัสที่ได้รับเครดิตจะขึ้นอยู่กับส่วนเกินในบัญชีซื้อขาย *ดังนั้นโบนัสที่ได้เครดิตเข้ามาจะเท่ากับ:


ส่วนเกินคือมากกว่า  500$ - 1% จากยอดเงินส่วนเกิน

ส่วนเกิน 500-1000 – 2%

ส่วนเกิน 1000-1500 – 3%

ส่วนเกิน 1500-2500 – 4%

ส่วนเกิน 2500-5000 – 5%

ส่วนเกิน 5000-7500 – 6%

ส่วนเกิน 7500-10000 – 7%

ส่วนเกิน 10000-13000 – 8%

ส่วนเกิน 13000-15000 – 9%

ส่วนเกิน 15000 และมากกว่า 10%


คุณสามารถเครดิตคลับโบนัสเข้าไปในบัญชี ซึ่งได้รับโบนัสประเภทอื่นไปแล้ว (โบนัส 30% หรือเวลคั่มโบนัสแบบคงที่) แม้ว่าผลรวมของโบนัสที่ได้รับจะไม่เป็นไปตามในการคำนวณคลับโบนัส จำนวนบัญชีสำหรับการรับคลับโบนัสของลูกค้าไม่มีการจำกัดจำนวน ลูกค้ามีสิทธิ์ได้รับคลับโบนัสทุกครั้งที่ฝากเงินในบัญชีซื้อขาย               
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง:

คุณจะให้คะแนนการสนับสนุนที่คุณได้รับเท่าไหร่?

ความคิดเห็น:

ไม่จำเป็น

ขอบคุณที่สละเวลาในการทำแบบสอบถามออนไลน์ของเรา.
ความคิดเห็นของคุณสำคัญต่อพวกเรา.

smile""