Support service
×

เทรดเดอร์ PAMM สามารถถอนเงินที่ใช้ลงทุนของฉันได้หรือไม่?

ระบบ PAMM โดย InstaForex ช่วยปกป้องนักลงทุนจากความเสี่ยงในการถอนเงินจากเทรดเดอร์ PAMM อย่างไรก็ตามเทรดเดอร์ PAMM สามารถถอนส่วนแบ่งได้เพียงบางส่วนในบัญชี PAMM ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย


แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ขอบคุณ! คุณต้องการจะกล่าวอะไรเพิ่มอีกรึเปล่า?

คุณจะให้คะแนนต่อคำตอบที่คุณได้รับเท่าไหร่?

ส่งความคิดเห็นของคุณ (ไม่บังคับ)

ข้อเสนอของคุณมีความสำคัญกับเราอย่างมาก
ขอบคุณสำหรับเวลาในการกรอกข้อมูลในแบบสำรวจออนไลน์

smile""