Υπηρεσίες εταιρείας


Μπορεί ο επενδυτής PAMM να αποσύρει τα επενδυμένα κεφάλαιά μου;

Το σύστημα PAMM της InstaForex προστατεύει τους επενδυτές από τον κίνδυνο απόσυρσης κεφαλαίων από έναν συναλλασσόμενο PAMM. Ωστόσο, ένας συναλλασσόμενος PAMM μπορεί να αποσύρει μόνο ένα μέρος του μεριδίου του στον λογαριασμό PAMM που δεν εμπλέκεται σε διαπραγμάτευση.

Επιλεγμένα άρθρα

Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό για κατάθεση;

Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό για κατάθεση;

Προμήθεια για καταθέσεις/αναλήψεις

Προμήθεια για καταθέσεις/αναλήψεις

Χρηματοδοτήστε τον λογαριασμό σας με οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες μεθόδους