Dịch vụ công ty


Nhà giao dịch PAMM có thể rút tiền đã đầu tư của tôi không?

Hệ thống PAMM của InstaForex bảo vệ nhà đầu tư khỏi rủi ro bị nhà giao dịch PAMM rút tiền. Tuy nhiên, nhà giao dịch PAMM có thể rút chỉ một phần cổ phần của mình trong tài khoản PAMM không liên quan đến giao dịch.

Bài viết nổi bật

Không thể mở vị trí.

Các bước cần thực hiện bởi khách hàng của sàn giao dịch hàng đầu InstaForex khi không thể mở vị trí (một lệnh).

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn