Support service
×

การรายงานผลการแข่งขัน

ผลการแข่งขันจะออกภายใน 45วันหลังจากการปิดแข่งขันและการตรวจสอบอันจำเป็น 

InstaForex ขอสงวนสิทธิ์ในการนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกัลผลการแข่งขัน, พิธีมอบรางวัลและกิจกรรมสำคัญอื่นๆในเว็บไซต์บริษัท www.instaforex.com รวมทั้งการใช้งานตามสื่ออื่นๆ (รวมทั้งสื่อวิดีโอ)


แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ขอบคุณ! คุณต้องการจะกล่าวอะไรเพิ่มอีกรึเปล่า?

คุณจะให้คะแนนต่อคำตอบที่คุณได้รับเท่าไหร่?

ส่งความคิดเห็นของคุณ (ไม่บังคับ)

ข้อเสนอของคุณมีความสำคัญกับเราอย่างมาก
ขอบคุณสำหรับเวลาในการกรอกข้อมูลในแบบสำรวจออนไลน์

smile""