Các cuộc thi


Công bố kết quả cuộc thi

Kết quả của cuộc thi được công bố trong vòng 45 ngày sau khi kết thúc và tất cả các bước kiểm tra cần thiết.
 
InstaForex có quyền công bố thông tin về kết quả của cuộc thi, lễ trao giải và các sự kiện liên quan khác trên trang web của công ty www.instaforex.com  cũng như sử dụng các định dạng phương tiện khác nhau (bao gồm cả định dạng nghe nhìn).

Bài viết nổi bật

Không thể mở vị trí.

Các bước cần thực hiện bởi khách hàng của sàn giao dịch hàng đầu InstaForex khi không thể mở vị trí (một lệnh).

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn