Support service
×

จะถูกตัดสินผู้ชนะอย่างไร?

1. การซื้อขายทั้งหมดของผู้เข้าแข่งขันจะปิดโดยอัตโนมัติที่ราคาปัจจุบันเมื่อสิ้นสุดการแข่งขัน


2. เจ้าของเงินฝากที่มีจำนวนมากที่สุดจะถือว่าเป็นผู้ชนะ


3. ถ้าผลการแข่งขันมีผู้เข้าแข่งขันสองคนว่ามีจำนวนเงินฝากเท่ากัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดอันดับของผู้เข้าร่วมทั้งสองรายนี้ในการจัดอันดับ


4. ผู้ชนะการประกวดให้ความยินยอมในการนำเสนอชื่อ - นามสกุล


5. ผู้เข้าร่วมคนเดียวและคนเดิมไม่สามารถรับรางวัลถึงสองครั้งภายในหนึ่งเดือน ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันชนะมากกว่าหนึ่งครั้งต่อเดือน การออกรางวัลจะเริ่มต้นจากอันดับที่ผู้เข้าร่วมอยู่


6. ผู้เข้าแข่งขันต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้เพื่อรับเงินรางวัล ผลกำไรต้องมีอย่างน้อย 5% จากการซื้อขายด้วยคู่สกุลเงินปอนด์และดอลลาร์สหรัฐ (GBP / USD) และคู่สกุลเงิปอนด์และเยน (GBP / JPY )


กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง:

คุณจะให้คะแนนการสนับสนุนที่คุณได้รับเท่าไหร่?

ความคิดเห็น:

ไม่จำเป็น

ขอบคุณที่สละเวลาในการทำแบบสอบถามออนไลน์ของเรา.
ความคิดเห็นของคุณสำคัญต่อพวกเรา.

smile""