Support service
×

ผู้เข้าร่วม Lucky Trader มีคำสั่งที่เปิดอยู่มากกว่า 10 ส่วน ทำไมเขาถึงไม่ถูกตัดสิทธิ์?

การให้คะแนนจะอัปเดตทุก 5 นาที ยอดคงเหลือจะอัปเดตทุกนาที สิ่งนี้เกี่ยวกับประเด็นที่ว่าข้อมูลในบัญชีไม่มีเวลาเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลได้ทันเวลา ดังนั้นถ้าผู้เข้าร่วมปิดดีลและเปิดดีลใหม่ภายในไม่กี่วินาที ดีลทั้งสองจะแสดงออกมาในการจับอันดับ แม้ว่าจะมีการปิดไปแล้วส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตาม


จะไม่มีใครละเมิดกฎได้หากบริษัทตรวจพบการละเมิดใดๆ ผู้เข้าแข่งขันทุกคนที่ทำผิดกฎจะถูกตัดสิทธิ์


แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ขอบคุณ! คุณต้องการจะกล่าวอะไรเพิ่มอีกรึเปล่า?

คุณจะให้คะแนนต่อคำตอบที่คุณได้รับเท่าไหร่?

ส่งความคิดเห็นของคุณ (ไม่บังคับ)

ข้อเสนอของคุณมีความสำคัญกับเราอย่างมาก
ขอบคุณสำหรับเวลาในการกรอกข้อมูลในแบบสำรวจออนไลน์

smile""