Support service
×

เวลาและเงื่อนไขของกิจกรรม

จำเป็นต้องเติมเงินเข้าบัญชีซื้อขายแบบไลฟของ InstaForex ด้วยเงินอย่างน้อย 500 USD และผ่านการลงทะเบียนที่นี้ เพื่อการเข้าร่วมแคมเปญ 


หลังจากลงทะเบียนเสร็จสิ้น คุณจะกลายเป็นผู้เข้าร่วมลุ้นรับรางวัลหลักโดยอัตโนมัติตามสามขั้นตอน ดังนั้นทุกๆ สองสัปดาห์ในช่วงหกเดือนข้างหน้า คุณจะมีโอกาสชนะคว้าอุปกรณ์มือถือหนึ่งอย่างได้ต่อไปนี้จาก Insta Forex นั้นคือ iPad, iPhone, Blackberry หรือ Samsung Galaxy Tab


กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง:

คุณจะให้คะแนนการสนับสนุนที่คุณได้รับเท่าไหร่?

ความคิดเห็น:

ไม่จำเป็น

ขอบคุณที่สละเวลาในการทำแบบสอบถามออนไลน์ของเรา.
ความคิดเห็นของคุณสำคัญต่อพวกเรา.

smile""