Support service
×

เวลาและเงื่อนไขของกิจกรรม

จำเป็นต้องเติมเงินเข้าบัญชีซื้อขายแบบไลฟของ InstaForex ด้วยเงินอย่างน้อย 500 USD และผ่านการลงทะเบียนที่นี้ เพื่อการเข้าร่วมแคมเปญ 


หลังจากลงทะเบียนเสร็จสิ้น คุณจะกลายเป็นผู้เข้าร่วมลุ้นรับรางวัลหลักโดยอัตโนมัติตามสามขั้นตอน ดังนั้นทุกๆ สองสัปดาห์ในช่วงหกเดือนข้างหน้า คุณจะมีโอกาสชนะคว้าอุปกรณ์มือถือหนึ่งอย่างได้ต่อไปนี้จาก Insta Forex นั้นคือ iPad, iPhone, Blackberry หรือ Samsung Galaxy Tab


แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ขอบคุณ! คุณต้องการจะกล่าวอะไรเพิ่มอีกรึเปล่า?

คุณจะให้คะแนนต่อคำตอบที่คุณได้รับเท่าไหร่?

ส่งความคิดเห็นของคุณ (ไม่บังคับ)

ข้อเสนอของคุณมีความสำคัญกับเราอย่างมาก
ขอบคุณสำหรับเวลาในการกรอกข้อมูลในแบบสำรวจออนไลน์

smile""