Các cuộc thi


Thời gian và điều kiện của sự kiện

Để tham gia vào chiến dịch, cần phải nạp tiền vào tài khoản giao dịch InstaForex thực với ít nhất 500 USD và được đăng ký tại đây.

Sau khi đăng ký thành công, bạn sẽ tự động trở thành ứng cử viên cho giải thưởng chính trong quá trình ba vòng. Do đó, cứ hai tuần một lần trong sáu tháng tới, bạn sẽ có cơ hội giành được một trong những thiết bị di động sau đây từ Insta Forex như : iPad, iPhone, Blackberry hoặc Samsung Galaxy Tab.

Bài viết nổi bật

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn