Support service
×

คอมมิชชั่นในการฝาก/ถอน

ไม่มีการเรียกเก็บค่าคอมมิชชั่นสำหรับการถอนและการเติมเงิน อย่างไรก็ตามควรทราบว่าค่าคอมมิชชั่นของระบบการชำระเงิน (เมื่อโอนผ่าน EPS) หรือค่าคอมมิชชั่นของธนาคาร (เมื่อทำการเติมและถอนโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร) ก็จะถูกเรียกเก็บตามจำนวนเงินที่โอน.


กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง:

คุณจะให้คะแนนการสนับสนุนที่คุณได้รับเท่าไหร่?

ความคิดเห็น:

ไม่จำเป็น

ขอบคุณที่สละเวลาในการทำแบบสอบถามออนไลน์ของเรา.
ความคิดเห็นของคุณสำคัญต่อพวกเรา.

smile""

ฝากเงินได้ง่ายสะดวกสบายทุกช่วงเวลา