Support service
×

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ Exponential

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ Exponential  (EMA) เป็น [[Moving Averages|moving average]] อีกประเภทหนึ่งที่จะถือว่า MA  แบบถ่วงน้ำหนักกำลังร่วงลงแบบซับซ้อนที่มีการคำนวณกับระยะห่างของเวลาซื้อขายที่เริ่มต้นจากเวลาปัจจุบัน การกระจายเช่นนี้ทำให้มุ่งเน้นไปที่ราคาปัจจุบันในกระบวนการวิเคราะห์และไม่หายไปจากสัญญาณซื้อขายสำคัญ สำหรับ EMA  ลดความล่าช้าที่จะทำให้มีความสำคัญในราคาใหม่ล่าสุดเมื่อเทียบกับราคาเดิม จึงทำให้สามารถรับมือกับการแปรผันของราคาปัจจุบันได้เร็วยิ่งขึ้น ซึ่งต่างจาก SMA การถ่วงน้ำหนักที่ใช้กับราคาล่าสุดขึ้นอยู่กับระยะเวลา SMA ยิ่งเวลาของ EMA  สั้นเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีการถ้วงน้ำหนักต่อราคานั้นๆมากขึ้น ตัวอย่างเช่นค่าเฉลี่ย EMA แบบ 20 ช่วงอยู่ที่ 9.25% แต่การคำนวณของ 9.25% มีความซับซ้อนมากกว่าแบบ SMA

สูตรทางคณิตศาสตร์ของการตรวจสอบ EMA  เกิดจากการเวียนบังเกิดเมื่อค่าสัมประสิทธ์แบบธรรมดาเท่ากับ n จะได้


EMA (n) = k * P(n) + (1-k) * EMA(n-1),


โดยที่


P (n) เป็นราคาปิดของช่วงซื้อขายปัจจุบัน

EMA (n-1) เป็นมูลค่าของการคำนวณจาก EMA จากระยะซื้อขายที่ผ่านมาและ k เป็นค่าสัมประสิทธ์ตามหลัก.


ตัวแปรแรกl EMA (1) เท่ากับราคาของระยะซื้อขายที่ใช้ในการคำนวณ นั้นก็คือ P (1) ยิ่งค่าสัมประสิทธ์ k สูงเท่าไหร่ เส้น  EMA ก็จะคาดการณ์กราฟได้ดีขึ้น เนื่องจากราคาปัจจุบันมีความสำคัญมากที่สุด 


ดังนั้นมันก็เป็นไปได้หากเกิดสิ่งที่ตรงกันข้ามจากข้อมูลด้านบนเมื่อมูลค่าค่าสัมประสิทธ์ตามหลัก k  ต่ำ ความสำคัญที่อยู่ในระยะซื้อขายยิ่งสูงขึ้น การใช้งานมูลค่าสัมประสิทธิ์จะแตกต่างออกไป โดยมันขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มซื้อขาย ตามปกติแล้วจะใช้เป็น ⅔ เป็นส่วนมาก 


เส้น EMA  สามารถแปลงเป็นข้อมูลออกมาได้ด้วยวิธีเดียวกับกราฟเส้น SMA  ในการวิเคราะห์ตลาดฟอเร็กซ์ มันให้สัญญาณเหมือนกันทั้งการเข้าและออกตลาด ในกระบวนการวิเคราะห์ควรทราบว่าต้องใช้เลขสัมประสิทธิ์ตามหลักอะไรตามแพลตฟอร์มซื้อขาย เส้น EMA  มีปฏิกริยาที่ว่งอไวอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงราคาพอมูลค่าสัมประสิทธิ์เพิ่มสูงขึ้นกว่าเดิมเพราะว่ามันส่งแบบถ่วงน้ำหนักต่อระยะเวลาซื้อขายปัจจุบันอย่างมาก มันมีความเกี่ยวข้องต่อการเปลี่ยนแปลงในตลาดอย่างฉับพลันในช่วงรายงานข่าวเศรษฐกิจหรือการเข้าแทรกแซงของผู้ร่วมตลาดฟอเร็กซ์จำนวนมาก 


เส้น EMA ใช้งานอย่างมากในซื้อขายระยะสั้นเนื่องจากมันช่วยให้กำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาในตลาดสกุลเงินอย่างรวดเร็ว ในทางตรงกันข้ามเส้น SMA จะใช้งานเพื่อการซื้อขายระยะยาวเพราะมันช่วยกำหนดแนวโน้มระยะยาวได้ดีดังนั้นการใช้งานตัวบ่งชี้ทางเทคนิคขึ้นอยู่กับประสบการณ์ซื้อขายที่เทรดเดอร์ใช้งานในช่วงเวลานั้น
แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ขอบคุณ! คุณต้องการจะกล่าวอะไรเพิ่มอีกรึเปล่า?

คุณจะให้คะแนนต่อคำตอบที่คุณได้รับเท่าไหร่?

ส่งความคิดเห็นของคุณ (ไม่บังคับ)

ข้อเสนอของคุณมีความสำคัญกับเราอย่างมาก
ขอบคุณสำหรับเวลาในการกรอกข้อมูลในแบบสำรวจออนไลน์

smile""