Support service
×

เหตุใดตราสารการซื้อขายส่วนใหญ่จึงไม่สามารถใช้งานได้สำหรับบัญชี MT5?

เนื่องจากความผิดพลาดทางเทคนิค มันจึงไม่สามารถซื้อขายตราสารได้ทั้งหมดในบัญชี MT5  ตราสารการซื้อขายทั้งหมดจะพร้อมใช้งานในอนาคตอันใกล้นี้


กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง:

คุณจะให้คะแนนการสนับสนุนที่คุณได้รับเท่าไหร่?

ความคิดเห็น:

ไม่จำเป็น

ขอบคุณที่สละเวลาในการทำแบบสอบถามออนไลน์ของเรา.
ความคิดเห็นของคุณสำคัญต่อพวกเรา.

smile""