Support service
×

เหตุใดตราสารการซื้อขายส่วนใหญ่จึงไม่สามารถใช้งานได้สำหรับบัญชี MT5?

เนื่องจากความผิดพลาดทางเทคนิค มันจึงไม่สามารถซื้อขายตราสารได้ทั้งหมดในบัญชี MT5  ตราสารการซื้อขายทั้งหมดจะพร้อมใช้งานในอนาคตอันใกล้นี้


แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ขอบคุณ! คุณต้องการจะกล่าวอะไรเพิ่มอีกรึเปล่า?

คุณจะให้คะแนนต่อคำตอบที่คุณได้รับเท่าไหร่?

ส่งความคิดเห็นของคุณ (ไม่บังคับ)

ข้อเสนอของคุณมีความสำคัญกับเราอย่างมาก
ขอบคุณสำหรับเวลาในการกรอกข้อมูลในแบบสำรวจออนไลน์

smile""