Πραγματικοί λογαριασμοί MT5


Γιατί τα περισσότερα μέσα συναλλαγών δεν είναι διαθέσιμα για λογαριασμούς MT5;

Λόγω τεχνικών βλαβών, δεν μπορούν να τεθούν υπό διαπραγμάτευση όλα τα μέσα σε λογαριασμούς MT5. Όλη η γκάμα των συναλλακτικών μέσων θα είναι διαθέσιμη στο εγγύς μέλλον.

Επιλεγμένα άρθρα

Καθυστέρηση στην κατάθεση/ανάληψη κεφαλαίων.

Πιθανοί λόγοι για καθυστέρηση στην κατάθεση/ανάληψη κεφαλαίων και πώς να επιλύσετε το πρόβλημα.

Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό για κατάθεση;

Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό για κατάθεση;

Χρηματοδοτήστε τον λογαριασμό σας με οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες μεθόδους