Support service
×

บัญชีเดโม่

ในการเปิดบัญชีเดโม่ คุณต้อง


- ไปที่  "สำหรับ มือใหม่ " ส่วน เปิดบัญชีเดโม่;

- กรอกแบบฟอร์มด้วย:

* ชื่อจริงเจ้าของบัญชี;

* อีเมล;

* หมายเลขโทรศัพท์;

* ประเทศ;

* สกุลเงินในบัญชี;

* จำนวนเงินคงเหลือในบัญชี;

- คลิกไปที่ปุ่ม "เปิดบัญชี"


กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง:

คุณจะให้คะแนนการสนับสนุนที่คุณได้รับเท่าไหร่?

ความคิดเห็น:

ไม่จำเป็น

ขอบคุณที่สละเวลาในการทำแบบสอบถามออนไลน์ของเรา.
ความคิดเห็นของคุณสำคัญต่อพวกเรา.

smile""