Support service
×

บัญชีเดโม่

ในการเปิดบัญชีเดโม่ คุณต้อง


- ไปที่  "สำหรับ มือใหม่ " ส่วน เปิดบัญชีเดโม่;

- กรอกแบบฟอร์มด้วย:

* ชื่อจริงเจ้าของบัญชี;

* อีเมล;

* หมายเลขโทรศัพท์;

* ประเทศ;

* สกุลเงินในบัญชี;

* จำนวนเงินคงเหลือในบัญชี;

- คลิกไปที่ปุ่ม "เปิดบัญชี"


แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ขอบคุณ! คุณต้องการจะกล่าวอะไรเพิ่มอีกรึเปล่า?

คุณจะให้คะแนนต่อคำตอบที่คุณได้รับเท่าไหร่?

ส่งความคิดเห็นของคุณ (ไม่บังคับ)

ข้อเสนอของคุณมีความสำคัญกับเราอย่างมาก
ขอบคุณสำหรับเวลาในการกรอกข้อมูลในแบบสำรวจออนไลน์

smile""