Λογαριασμοί συναλλαγών


Πώς ανοίγω ένα δοκιμαστικό λογαριασμό;

Ακολουθήστε την ενότητα "Για αρχάριους" - Ανοίξτε ένα δοκιμαστικό λογαριασμό;

Συμπληρώστε τη φόρμα στη σελίδα εισάγοντας:

Το πλήρες όνομα του κατόχου του λογαριασμού;

Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο;

Τον αριθμό τηλεφώνου;

Τη χώρα;

Το νόμισμα του λογαριασμού;

Το ποσό του υπολοίπου του λογαριασμού;

Κάντε κλικ στο κουμπί "Άνοιγμα λογαριασμού".

Επιλεγμένα άρθρα

Προμήθεια για καταθέσεις/αναλήψεις

Προμήθεια για καταθέσεις/αναλήψεις

Καθυστέρηση στην κατάθεση/ανάληψη κεφαλαίων.

Πιθανοί λόγοι για καθυστέρηση στην κατάθεση/ανάληψη κεφαλαίων και πώς να επιλύσετε το πρόβλημα.

Χρηματοδοτήστε τον λογαριασμό σας με οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες μεθόδους