Thủ tục mở tài khoản


Làm thế nào để mở tài khoản demo?

Theo phần "Dành cho người mới" - Mở tài khoản demo;

Điền biểu mẫu trên trang bằng cách nhập:

Họ và tên chủ tài khoản;

Địa chỉ email;

Số điện thoại;

Quốc gia;

Đơn vị tiền tệ của tài khoản;

Số dư tài khoản;

Nhấp vào nút "Mở tài khoản".

Bài viết nổi bật

Không thể mở vị trí.

Các bước cần thực hiện bởi khách hàng của sàn giao dịch hàng đầu InstaForex khi không thể mở vị trí (một lệnh).

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn