Навчання Форекс


Ми з вами ретельно розглянули основні поняття, що використовуються на ринку Форекс, а також принцип маржинальної торгівлі. Тепер прийшов час вивчити, як здійснюється розрахунок прибутків і збитків за відкритими операціями.

Як ми знаємо, для торгівлі на міжнародному ринку валют трейдеру необхідна брокерська компанія, яка відкриє для нього рахунок в доларах США. Щоб працювати на ринку Форекс, трейдер повинен перевести початкову суму на рахунок, відкритий за допомогою брокера. Всі подальші прибутки та збитки, незалежно від валюти, конвертуються в долари США. У цьому розділі ми детально розглянемо принцип підрахунку прибутку і збитку.

Стандартна формула, яка використовується для розрахунку фінансового результату відкритої угоди, виглядає наступним чином:

Фінансовий результат = (ціна покупки – ціна продажу) * кількість лотів * розмір лота – комісія * кількість лотів ± своп.

Очевидно, що фінансовий результат складається з трьох компонентів: результат торгової операції, обсяг комісії та розмір свопу.

Як нам вже відомо, на ринку Форекс існує два типи котирувань (без урахування крос-курсів) – прямі та зворотні. У першому випадку базовою валютою в парі є іноземна валюта, протиставлена ​​долару США, вартість якої виражена (котирується) в доларах. У другому випадку базова валюта в парі – це долар США, і котирування виражається в іноземній валюті. У наведеній вище формулі результат торгової операції розраховується у валюті котирування. Комісії та свопи зазвичай встановлюються в доларах США, так що формула може бути застосована тільки до прямих котируваннях. Слід зазначити, що в даній формулі ціна покупки та ціна продажу не є компонентами котирування, а реальними цінами, за якими ми купили або продали валюту, незалежно від того, яка операція була першою (купівля або продаж). Якщо фінансовий результат виявиться позитивним, то ми отримуємо прибуток. Якщо негативним – зазнаємо збитків.

Що стосується зворотних котирувань, різниця між ціною купівлі та ціною продажу виражається в іноземній валюті, тоді як загальний фінансовий результат – в доларах США. Таким чином, для розрахунку фінансового результату угоди по зворотному котируванню використовується наступна формула:

Фінансовий результат = (1/ціна покупки – 1/ціна продажу) * кількість лотів * розмір лота – комісії * кількість лотів ± своп.

Розмір лота залежить від конкретного котирування (на валютну пару) і від уподобань онлайн-брокера. Представлені вище формули використовуються в тих випадках, коли розмір лота виражається в іноземній валюті (а не в доларах США). Наприклад, розмір лота в прямому котируванні GBP/USD може становити 70 000 фунтів стерлінгів. Розмір лота в зворотному котируванні USD/JPY може становити 12 500 000 японських єн. Якщо брокер встановив розмір лота в доларах США, то вам необхідно конвертувати долари в відповідну валюту. Розмір лота, виражений в іноземній валюті, в таких випадках не є фіксованим, але залежить від поточного курсу в момент відкриття позиції. У доларах США розмір стандартного лота зазвичай становить 100 000.

Оцінка фінансового результату по крос-курсах проводиться інакше. Як ми з'ясували в попередньому розділі, крос-курси – це котирування іноземної валюти в термінах іноземної валюти (без долара США). Будь-який крос-курс може бути представлений двома котируваннями з доларом США. Наприклад, крос-валютні котирування EUR/JPY можуть бути підраховані за допомогою котирувань EUR/USD та USD/JPY. Розрахунок прибутку і збитку проводиться за наступною схемою. Спочатку розраховується фінансовий результат по EUR/USD, потім по USD/JPY; потім вони підсумовуються для отримання загального фінансового результату.

Як ми вже знаємо, курси валют змінюються в пунктах. У різних котируваннях вартість одного пункту може відрізнятися. При відкритті угоди необхідно знати, яким буде результат в доларах США при зміні ціни на 1 пункт. Це допоможе оцінити поточний прибуток або збиток і закрити позицію вчасно. Це легко здійснити за допомогою формул, зазначених вище. Вартість буде залежати від типу котирування (пряма або зворотна), розміру лота, валюти, в якій виражена вартість лота, і вартості пункту.

Розглянемо пару GBP/USD, якщо розмір 1 лота становить 70 000 фунтів стерлінгів, а вартість 1 пункту дорівнює 0,0001. Оскільки дане котирування є прямим, ми використовуємо першу формулу для розрахунку результату угоди. Мінімальна різниця між ціною купівлі та ціною продажу завжди становить 1 пункт, в такому випадку – 0,0001. Таким чином, підсумок торгової угоди по 1 лоту GBP/USD при зміні в 1 пункт складе 0,0001 *70 000 = 7 доларів США.

Тепер давайте підрахуємо результат угоди по зворотному котируванню USD/JPY при розмірі 1 лота, що дорівнює 12 500 000 єн і вартості пункту 0,01. Оскільки котирування є зворотним, застосовуємо другу формулу. У випадку зі зворотними котируваннями недостатньо знати тільки вартість пункту, бо результат угоди залежить також від цін покупки та продажу. Припустимо, що поточний курс складає 104,75 японських єн за 1 долар США, тоді результат угоди при зміні ціни за 1 лот складе (1/104,75 – 1/104,76)* 12 500 000 = 11,39 доларів. Коли ціни покупки та продажу відрізняються, то і результат буде іншим. Якщо розмір лота виражений в доларах США, нам необхідно конвертувати його в японські єни за поточним курсом в момент відкриття позиції. Якщо ви відкриваєте довгу позицію (тобто купуєте 1 лот в доларах за єни), підрахунки проводяться за ціною продажу; якщо ж це коротка позиція (тобто ви продаєте 1 лот в доларах за єни), розрахунки визначаються ціною покупки.

Можна помітити, що зміна ціни різних валютних пар на один пункт може привести до різних результатів. Для котирування GBP/USD підсумок буде меншим, ніж для USD/JPY. Чим менше результат угоди при зміні курсу на один пункт, тим менше збитків ви понесете в разі несприятливого руху ціни. З іншого боку, прибуток теж буде меншим. Початківцям трейдерам рекомендується працювати з менш «агресивними» котируваннями, такими як GBP/USD та USD/CHF.

На перший погляд, розрахунки, представлені в цьому розділі, можуть здатися занадто заплутаними. Однак вам не варто про це турбуватися, бо всі розрахунки прибутків і збитків виконуються в терміналі автоматично. Брокерські компанії можуть використовувати різні торгові платформи, але принцип підрахунку залишається однаковим. Важливо знати, з чого складаються ваші прибутки та збитки, щоб помилково не закрити позицію зі збитками!

Вибрані статті

Проблеми з введенням/виведенням коштів

Що робити, якщо виникають проблеми з введенням/виведенням коштів

Комісії

Які комісії стягуються при введенні або виведенні коштів

Поповніть рахунок зручним для вас способом