Навчання Форекс


Ми з вами ретельно розглянули основні поняття, що використовуються на ринку Форекс, а також принцип маржинальної торгівлі. Тепер прийшов час вивчити, як здійснюється розрахунок прибутків і збитків за відкритими операціями.

Як ми знаємо, для торгівлі на міжнародному ринку валют трейдеру необхідна брокерська компанія, яка відкриє для нього рахунок в доларах США. Щоб працювати на ринку Форекс, трейдер повинен перевести початкову суму на рахунок, відкритий за допомогою брокера. Всі подальші прибутки та збитки, незалежно від валюти, конвертуються в долари США. У цьому розділі ми детально розглянемо принцип підрахунку прибутку і збитку.

Стандартна формула, яка використовується для розрахунку фінансового результату відкритої угоди, виглядає наступним чином:

Фінансовий результат = (ціна покупки – ціна продажу) * кількість лотів * розмір лота – комісія * кількість лотів ± своп.

Очевидно, що фінансовий результат складається з трьох компонентів: результат торгової операції, обсяг комісії та розмір свопу.

Як нам вже відомо, на ринку Форекс існує два типи котирувань (без урахування крос-курсів) – прямі та зворотні. У першому випадку базовою валютою в парі є іноземна валюта, протиставлена ​​долару США, вартість якої виражена (котирується) в доларах. У другому випадку базова валюта в парі – це долар США, і котирування виражається в іноземній валюті. У наведеній вище формулі результат торгової операції розраховується у валюті котирування. Комісії та свопи зазвичай встановлюються в доларах США, так що формула може бути застосована тільки до прямих котируваннях. Слід зазначити, що в даній формулі ціна покупки та ціна продажу не є компонентами котирування, а реальними цінами, за якими ми купили або продали валюту, незалежно від того, яка операція була першою (купівля або продаж). Якщо фінансовий результат виявиться позитивним, то ми отримуємо прибуток. Якщо негативним – зазнаємо збитків.

Що стосується зворотних котирувань, різниця між ціною купівлі та ціною продажу виражається в іноземній валюті, тоді як загальний фінансовий результат – в доларах США. Таким чином, для розрахунку фінансового результату угоди по зворотному котируванню використовується наступна формула:

Фінансовий результат = (1/ціна покупки – 1/ціна продажу) * кількість лотів * розмір лота – комісії * кількість лотів ± своп.

Розмір лота залежить від конкретного котирування (на валютну пару) і від уподобань онлайн-брокера. Представлені вище формули використовуються в тих випадках, коли розмір лота виражається в іноземній валюті (а не в доларах США). Наприклад, розмір лота в прямому котируванні GBP/USD може становити 70 000 фунтів стерлінгів. Розмір лота в зворотному котируванні USD/JPY може становити 12 500 000 японських єн. Якщо брокер встановив розмір лота в доларах США, то вам необхідно конвертувати долари в відповідну валюту. Розмір лота, виражений в іноземній валюті, в таких випадках не є фіксованим, але залежить від поточного курсу в момент відкриття позиції. У доларах США розмір стандартного лота зазвичай становить 100 000.

Оцінка фінансового результату по крос-курсах проводиться інакше. Як ми з'ясували в попередньому розділі, крос-курси – це котирування іноземної валюти в термінах іноземної валюти (без долара США). Будь-який крос-курс може бути представлений двома котируваннями з доларом США. Наприклад, крос-валютні котирування EUR/JPY можуть бути підраховані за допомогою котирувань EUR/USD та USD/JPY. Розрахунок прибутку і збитку проводиться за наступною схемою. Спочатку розраховується фінансовий результат по EUR/USD, потім по USD/JPY; потім вони підсумовуються для отримання загального фінансового результату.

Як ми вже знаємо, курси валют змінюються в пунктах. У різних котируваннях вартість одного пункту може відрізнятися. При відкритті угоди необхідно знати, яким буде результат в доларах США при зміні ціни на 1 пункт. Це допоможе оцінити поточний прибуток або збиток і закрити позицію вчасно. Це легко здійснити за допомогою формул, зазначених вище. Вартість буде залежати від типу котирування (пряма або зворотна), розміру лота, валюти, в якій виражена вартість лота, і вартості пункту.

Розглянемо пару GBP/USD, якщо розмір 1 лота становить 70 000 фунтів стерлінгів, а вартість 1 пункту дорівнює 0,0001. Оскільки дане котирування є прямим, ми використовуємо першу формулу для розрахунку результату угоди. Мінімальна різниця між ціною купівлі та ціною продажу завжди становить 1 пункт, в такому випадку – 0,0001. Таким чином, підсумок торгової угоди по 1 лоту GBP/USD при зміні в 1 пункт складе 0,0001 *70 000 = 7 доларів США.

Тепер давайте підрахуємо результат угоди по зворотному котируванню USD/JPY при розмірі 1 лота, що дорівнює 12 500 000 єн і вартості пункту 0,01. Оскільки котирування є зворотним, застосовуємо другу формулу. У випадку зі зворотними котируваннями недостатньо знати тільки вартість пункту, бо результат угоди залежить також від цін покупки та продажу. Припустимо, що поточний курс складає 104,75 японських єн за 1 долар США, тоді результат угоди при зміні ціни за 1 лот складе (1/104,75 – 1/104,76)* 12 500 000 = 11,39 доларів. Коли ціни покупки та продажу відрізняються, то і результат буде іншим. Якщо розмір лота виражений в доларах США, нам необхідно конвертувати його в японські єни за поточним курсом в момент відкриття позиції. Якщо ви відкриваєте довгу позицію (тобто купуєте 1 лот в доларах за єни), підрахунки проводяться за ціною продажу; якщо ж це коротка позиція (тобто ви продаєте 1 лот в доларах за єни), розрахунки визначаються ціною покупки.

Можна помітити, що зміна ціни різних валютних пар на один пункт може привести до різних результатів. Для котирування GBP/USD підсумок буде меншим, ніж для USD/JPY. Чим менше результат угоди при зміні курсу на один пункт, тим менше збитків ви понесете в разі несприятливого руху ціни. З іншого боку, прибуток теж буде меншим. Початківцям трейдерам рекомендується працювати з менш «агресивними» котируваннями, такими як GBP/USD та USD/CHF.

На перший погляд, розрахунки, представлені в цьому розділі, можуть здатися занадто заплутаними. Однак вам не варто про це турбуватися, бо всі розрахунки прибутків і збитків виконуються в терміналі автоматично. Брокерські компанії можуть використовувати різні торгові платформи, але принцип підрахунку залишається однаковим. Важливо знати, з чого складаються ваші прибутки та збитки, щоб помилково не закрити позицію зі збитками!

Вибрані статті

Мінімальна сума поповнення

Мінімальна сума поповнення

Комісії

Які комісії стягуються при введенні або виведенні коштів

Поповніть рахунок зручним для вас способом