Đào tạo ngoại hối


Chương 14. Tính toán lãi lỗ

Tính toán lãi lỗ
 
Chúng tôi đã xem xét kỹ lưỡng các thuật ngữ cơ bản được sử dụng trên Forex và các nguyên tắc chính của giao dịch ký quỹ. Đây là thời gian để nghiên cứu cách tính toán lãi và lỗ của các giao dịch đã mở.
 
Chúng tôi biết rằng một nhà giao dịch tham gia thị trường tiền tệ quốc tế với sự trợ giúp của một công ty giao dịch, công ty này sẽ mở tài khoản cho nhà giao dịch bằng đô la Mỹ. Để có thể hoạt động trên Forex, các nhà giao dịch nên chuyển số tiền ban đầu vào tài khoản này. Tất cả các khoản lãi và lỗ bất kể đơn vị tiền tệ của giao dịch đều được quy đổi thành đô la Mỹ. Trong chương này chúng ta sẽ xem xét chi tiết nguyên tắc tính toán lãi lỗ.
 
Nói chung, công thức tính toán kết quả tài chính của các giao dịch đã mở của bạn như sau:
 
Kết quả tài chính = (giá mua - giá bán) * số lô * kích thước lô - hoa hồng * số lô ± phí qua đêm
 
Rõ ràng, kết quả tài chính bao gồm ba phần: kết quả giao dịch, hoa hồng và quy mô phí qua đêm.

Chúng tôi biết rằng có hai loại tỷ giá trên Forex (không tính đến tỷ giá chéo) - trực tiếp và gián tiếp. Trong trường hợp đầu tiên, đồng tiền cơ sở trong một cặp là ngoại tệ so với đô la Mỹ và tỷ giá được thể hiện (tỷ giá) bằng đô la Mỹ. Trong trường hợp thứ hai, đô la Mỹ là tiền tệ cơ sở trong một cặp và tỷ giá được tính bằng ngoại tệ. Kết quả giao dịch trong công thức nêu trên được tính bằng đơn vị tiền tệ được niêm yết. Hoa hồng và phí qua đêm thường được tính bằng đô la Mỹ. Đó là lý do tại sao công thức chỉ đúng cho dấu ngoặc kép trực tiếp. Cần lưu ý rằng trong công thức này, giá mua và giá bán không phải là thành phần của tỷ giá. Chúng là giá thực mà chúng ta mua hoặc bán một loại tiền tệ. Đáng chú ý, chúng tôi không tính đến hoạt động nào được thực hiện trước (mua hoặc bán). Nếu kết quả tài chính là dương, chúng ta có lãi. Nếu nó là âm, chúng ta bị lỗ
Trong trường hợp tỷ giá gián tiếp, chênh lệch giữa giá mua và giá bán được thể hiện bằng ngoại tệ, trong khi tổng kết quả tài chính tính bằng đô la Mỹ. Do đó, để tính toán kết quả tài chính cho tỷ giá gián tiếp, chúng ta nên sử dụng công thức sau:
 
Kết quả tài chính = (1 / giá mua - 1 / giá bán) * số lô * kích thước lô - hoa hồng * số lô ± phí qua đêm

Kích thước lô phụ thuộc vào một tỷ giá nhất định (trên một cặp tiền tệ) và vào sở thích của một nhà môi giới trực tuyến cụ thể. Các công thức được trình bày ở trên được sử dụng nếu kích thước lô được tính bằng ngoại tệ (không phải bằng đô la Mỹ). Ví dụ: kích thước lô trong báo giá trực tiếp GBP / USD có thể là £ 70.000. Kích thước lô của báo giá gián tiếp USD / JPY có thể là ¥ 12.500.000. Nếu nhà môi giới trực tuyến của bạn chỉ định kích thước lô bằng đô la Mỹ, thì bạn sẽ phải chuyển đổi đô la Mỹ sang đơn vị tiền tệ thích hợp. Trong những trường hợp như vậy, kích thước lô bằng ngoại tệ sẽ không cố định mà sẽ phụ thuộc vào tỷ giá hiện tại tại thời điểm mở vị thế. Theo đô la Mỹ, kích thước của lô tiêu chuẩn thường bằng 100.000.
 
Ước tính kết quả tài chính trên tỷ giá chéo là khác nhau. Như chúng ta đã học từ chương trước, tỷ giá chéo là tỷ giá hối đoái giữa hai loại tiền tệ khi không phải là đô la Mỹ. Bất kỳ tỷ giá chéo nào cũng có thể được biểu thị bằng hai dấu ngoặc kép với đô la Mỹ. Ví dụ, tỷ giá chéo EUR / JPY có thể được tính bằng giá EUR / USD và USD / JPY. Cách tính lãi lỗ như sau. Đầu tiên, bạn nên tính toán kết quả tài chính cho EUR / USD, sau đó cho USD / JPY. Các kết quả này được tổng hợp để có được tổng kết quả tài chính.

Như chúng ta đã biết, một chuyển động trong tỷ giá hối đoái được đo bằng pips. Trong các tỷ giá khác nhau, giá trị pip là khác nhau. Mở giao dịch, bạn phải biết kết quả bằng đô la Mỹ nếu giá thay đổi 1 pip. Nó sẽ giúp bạn đánh giá lãi hoặc lỗ hiện tại của mình và đóng vị thế kịp thời. Bạn có thể dễ dàng làm điều đó bằng cách sử dụng các công thức được đưa ra ở trên. Giá trị sẽ phụ thuộc vào loại tỷ giá (trực tiếp hoặc gián tiếp), kích thước lô, đơn vị tiền tệ của giá trị lô và giá trị pip.
 
Chúng ta hãy xem xét cặp GBP / USD nếu 1 lot bằng 70.000 bảng Anh và 1 pip bằng 0,0001. Vì tỷ giá là trực tiếp, chúng tôi sử dụng công thức đầu tiên để tính toán kết quả giao dịch. Chênh lệch tối thiểu giữa giá mua và giá bán luôn là 1 pip và trong trường hợp này, nó bằng 0,0001. Do đó, kết quả giao dịch của 1 lô tỷ giá GBP / USD thay đổi 1 pip là 0,0001 * 70.000 = 7 đô la Mỹ.

Hãy để chúng tôi kiểm tra báo giá gián tiếp USD / JPY với kích thước lô là 12.500.000 yên và giá trị pip là 0,01. Vì báo giá là gián tiếp, chúng tôi sử dụng công thức thứ hai để đánh giá kết quả giao dịch. Sẽ là không đủ nếu chỉ biết giá trị pip trong trường hợp có tỷ giá gián tiếp, vì kết quả giao dịch cũng phụ thuộc vào giá mua và giá bán. Giả sử rằng tỷ giá hiện tại là 104,75 Yên Nhật đổi một đô la Mỹ. Do đó, nếu giá của 1 lô thay đổi, chúng ta sẽ có kết quả như sau: ((1 / 104,75 - 1 / 104,76) * 12,500,000 = 11,39 đô la Mỹ. Nếu giá mua và giá bán khác nhau, kết quả giao dịch cũng sẽ khác. kích thước lô được tính bằng đô la Mỹ, chúng tôi phải chuyển đổi nó sang đồng yên Nhật theo giá mà chúng tôi có tại thời điểm mở vị thế. Và nếu bạn mở một vị thế mua (mua 1 lô đô la Mỹ cho đồng yên), các tính toán sẽ được thực hiện bằng cách sử dụng giá bán, và nếu đó là một vị thế bán (bán 1 đô la Mỹ cho đồng yên), các phép tính phụ thuộc vào giá mua.
 
Như chúng ta có thể thấy, sự thay đổi giá của các cặp tiền tệ khác nhau theo một pip dẫn đến các kết quả giao dịch khác nhau. Đối với GBP / USD, nó thấp hơn đối với USD / JPY. Kết quả giao dịch càng nhỏ, bạn càng ít bị lỗ trong trường hợp giá biến động bất lợi. Cần chú ý, lợi nhuận của bạn cũng sẽ nhỏ hơn. Các nhà giao dịch mới bắt đầu được khuyến nghị chọn các tỷ giá ít “hung hăng” hơn như GBP / USD và USD / CHF.
 
Thoạt nhìn, các phép tính được trình bày trong chương này có vẻ quá phức tạp. Trên thực tế, bạn không phải lo lắng vì tất cả các ước tính đều được chương trình thực hiện tự động. Các công ty môi giới có thể cung cấp nhiều chương trình giao dịch khác nhau, nhưng nguyên tắc tính toán vẫn giống nhau. Điều quan trọng là phải biết lợi nhuận và thua lỗ của bạn bao gồm những gì. Điều này sẽ cho phép bạn tránh đóng một giao dịch bị lỗ do nhầm lẫn!

Bài viết nổi bật

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn