Support service
×

Đăng ký chương trình liên kết

Bạn có thể đăng ký chương trình liên kết trong phần "Dành cho chi nhánh" - "Các loại chương trình liên kết" trên trang web chính. Bạn nên chọn loại chương trình liên kết và điền vào mẫu đăng ký trên trang web
 
Sau khi điền vào mẫu đăng ký, tài khoản liên kết sẽ tự động mở. Một email chứa thông tin về tài khoản liên kết (số tài khoản và mật khẩu) và link của đơn vị liên kết sẽ được gửi đến địa chỉ email được chỉ định trong quá trình đăng ký.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""