Support service
×

Nhà môi giới đại diện

Đây là mức độ hợp tác cao nhất với công ty chúng tôi. Trạng thái chính thức của Nhà môi giới đại diện ngụ ý đăng thông tin về văn phòng đối tác trên trang web của công ty, mức độ tin cậy của khách hàng cao hơn và khả năng nhận thêm thù lao. Nếu bạn đã sẵn sàng mở văn phòng đối tác và đại diện chính thức cho InstaForex trong khu vực của mình, thì loại hình đối tác này là những gì bạn tìm kiếm.

Ngoài tư cách chính thức cho phép bạn sử dụng thương hiệu phổ biến trong việc giải quyết các vấn đề tiếp thị trong khu vực của bạn, bạn được hưởng thù lao đối tác theo các điều kiện thuận lợi nhất so với các nhà môi giới khác như:


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""