Support service
×

Giới thiệu Nhà môi giới (IB)

Loại chương trình liên kết này được đặc biệt tạo ra cho các đối tác giao dịch trực tiếp với khách hàng, ví dụ: hướng dẫn họ giao dịch ngoại hối, tạo phần mềm giao dịch tự động (expert advisors-EA) và tín hiệu giao dịch, và định hướng dư luận. Với chương trình này, bạn có thể nhận hoa hồng trong toàn bộ thời gian hoạt động giao dịch của khách hàng và tận hưởng các điều kiện hợp tác tốt nhất:

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""