Chương trình hợp tác


Giới thiệu Nhà môi giới (IB)

Loại chương trình liên kết này được đặc biệt tạo ra cho các đối tác giao dịch trực tiếp với khách hàng, ví dụ: hướng dẫn họ giao dịch ngoại hối, tạo phần mềm giao dịch tự động (expert advisors-EA) và tín hiệu giao dịch, và định hướng dư luận. Với chương trình này, bạn có thể nhận hoa hồng trong toàn bộ thời gian hoạt động giao dịch của khách hàng và tận hưởng các điều kiện hợp tác tốt nhất:

Bài viết nổi bật

Không thể mở vị trí.

Các bước cần thực hiện bởi khách hàng của sàn giao dịch hàng đầu InstaForex khi không thể mở vị trí (một lệnh).

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn