Thủ tục mở tài khoản


Làm thế nào để mở tài khoản thực?

Để mở tài khoản giao dịch MT4, bạn nên:
 
- Theo dõi phần "Dành cho nhà giao dịch" - Mở tài khoản;
- Đọc thỏa thuận chào hàng Công khai và chấp nhận nó bằng cách nhấp vào nút "Chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận và xác nhận rằng tôi 18 tuổi";
- Điền vào mẫu mở tài khoản.
Dữ liệu tài khoản giao dịch sẽ được hiển thị trên trang và được gửi qua e-mail và SMS.
 
3 bước mở tài khoản giao dịch phải được thực hiện trong khi điền vào biểu mẫu mở tài khoản:
Bước 1, Khởi tạo:
- Chọn "Trạng thái" của tài khoản giao dịch ("Cá nhân" hoặc "Công ty");
- Nhập địa chỉ email,
- Nhấp vào nút "Tiến hành".
 
Bước 2, Dữ liệu cá nhân:
Dữ liệu cá nhân phải được nhập ở định dạng:
- "Tên đầy đủ" (tên đầy đủ của chủ sở hữu tài khoản giao dịch phải được nhập như trên CMND để tránh rắc rối với việc xác minh tài khoản của bạn.);
- "Ngày sinh";
- "Địa chỉ thường trú" (ghi rõ số căn hộ, đường phố và quận (nếu có));
- "Thành phố";
- "Khu vực";
- "Mã bưu điện";
- "Quốc gia";
- "Số điện thoại".
 
Bước 3, Loại tài khoản:
Các giá trị phải được nhập hoặc chọn từ danh sách:
- "Mật khẩu" *;
- "Từ mã hóa" *;
- "Kiểu tài khoản";
- "Vị trí đặt máy chủ giao dịch";
- "Đòn bẩy";
- "Đơn vị tiền tệ của tài khoản";
- Nhấp vào "Tôi đồng ý với Thỏa thuận chào bán công khai" và vào nút "Mở tài khoản".
 
"5 chữ số thập phân" (định dạng báo giá 1.00000. Chữ số phụ đảm bảo giá công cụ chính xác.), "Tài khoản Hồi giáo (miễn phí qua đêm)", "Đăng ký nhận bản tin phân tích" có thể được kích hoạt tùy chọn.
 
* Mật khẩu có thể được tạo tự động bằng cách nhấp vào nút "Tạo".

Bài viết nổi bật

Không thể mở vị trí.

Các bước cần thực hiện bởi khách hàng của sàn giao dịch hàng đầu InstaForex khi không thể mở vị trí (một lệnh).

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn