Đào tạo ngoại hối


Chiến lược Ultra-Short

Đây là một chiến lược hoàn hảo cho người mới bắt đầu mà có thể nhanh chóng dẫn đến việc tổn thất hoàn toàn. Cám dỗ của sự biến động ngắn hạn chỉ vài pips có thể khiến người giao dịch kiếm được từ 1 đến 5 pips. Sau khi thành công một số lần, người giao dịch kiếm được từ 20-40 pips. Sau đó, có sự di chuyển ngược lại vị trí đã chọn, và người giao dịch chịu tổn thất nghiêm trọng. Đó là lý do tại sao chiến lược này đòi hỏi phải ra quyết định nhanh chóng dưới áp lực tâm lý lớn trong thời gian ngắn. Chiến lược này chỉ phù hợp cho những người giao dịch có kinh nghiệm, trong khi người mới bắt đầu chỉ có thể xem tiền của họ tan biến.

Do đó, để bắt đầu, chúng tôi có thể đề xuất sử dụng chiến lược trung hạn với việc thực hiện dần dần chiến lược ngắn hạn giữa xu hướng yếu hoặc sideway. Nên lưu ý rằng đôi khi việc không làm gì cũng tốt hơn là làm điều gì đó chỉ vì muốn làm. Bạn không nên mở một giao dịch chỉ vì bạn muốn làm điều gì đó, điều này thường được kích thích bởi việc không hoạt động trong thời gian dài. Mỗi giao dịch phải được dựa trên lý do cơ bản hoặc kỹ thuật.

Bài viết nổi bật

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn