Các cuộc thi


Xác định người chiến thắng Real Scalping

Người nắm giữ số tiền gửi lớn nhất sẽ được xác định là người chiến thắng. Các người tham gia phải đáp ứng yêu cầu sau: ít nhất 5% tổng lợi nhuận phải đến từ giao dịch GBP/USD và GBP/JPY.

Bài viết nổi bật

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Không thể mở vị trí.

Các bước cần thực hiện bởi khách hàng của sàn giao dịch hàng đầu InstaForex khi không thể mở vị trí (một lệnh).

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn