Tiền thưởng


Thời hạn của chiến dịch là gì?

Chương trình khuyến mãi nhận thưởng 30% mỗi lần nạp tiền vào tài khoản giao dịch bắt đầu từ ngày 31/03/2010. Thời gian kết thúc của chương trình khuyến mãi vẫn chưa được thiết lập.

Bài viết nổi bật

Không thể mở vị trí.

Các bước cần thực hiện bởi khách hàng của sàn giao dịch hàng đầu InstaForex khi không thể mở vị trí (một lệnh).

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn