Các cuộc thi


Yêu cầu đối với các thí sinh tham gia InstaForex Sniper

1. Khách hàng trên 18 tuổi có quyền tham gia cuộc thi

2. Thí sinh mở một tài khoản DEMO riêng để tham gia mỗi cuộc thi hàng tuần.

3. Các thí sinh cần cung cấp thông tin chính xác khi đăng ký, bao gồm tên đầy đủ như được ghi trong giấy tờ tùy thân và địa chỉ email hợp lệ.

4. Nếu công ty phát hiện việc giao dịch trên hai hoặc nhiều tài khoản được thực hiện từ cùng một địa chỉ IP, công ty có quyền loại bỏ chủ sở hữu(-của chúng). Vì vậy, chúng tôi khuyến nghị không sử dụng modem GPRS và 3G.

5. Công ty có quyền từ chối đăng ký bất kỳ thí sinh nào mà không cần giải thích, cũng như có quyền loại bỏ bất kỳ người tham gia nào trong hoặc sau cuộc thi và giải thích lý do. Việc mở các lệnh khối lượng lớn đối diện với các cặp tiền tệ giống nhau trên các tài khoản giao dịch khác nhau vào cùng một thời điểm, cũng như việc sử dụng lỗi trong dòng báo giá để đạt được lợi nhuận đảm bảo là một số lý do cho việc loại trừ.

6. Việc tham gia của người thân gần trong cuộc thi là bị cấm. Nếu bất kỳ dữ liệu đăng ký nào từ tài khoản của thí sinh trùng khớp với dữ liệu đăng ký của người tham gia khác, công ty có thể coi đây là lý do để loại trừ.

Bài viết nổi bật

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn