Dịch vụ công ty


Thông tin liên hệ PAMM được điền sau khi yêu cầu tham gia vào hệ thống PAMM và mục đích của nó là gì?

Thông tin này sẽ được gửi đến các đối tác đầu tư của bạn. Nếu bạn đầu tư tiền hoặc nhận đầu tư, bạn sẽ tự động nhận được thông tin liên hệ từ bên khác và ngược lại. Kế hoạch như vậy đảm bảo mối tương quan giữa các bên tham gia vào các hoạt động đầu tư, vì Công ty hoạt động như một trung gian cung cấp, từ khía cạnh kỹ thuật, đảm bảo hoàn tiền và sự quan tâm của người buôn mà không can thiệp vào các lĩnh vực khác của mối quan hệ Trader-Investor.

Bài viết nổi bật

Không thể mở vị trí.

Các bước cần thực hiện bởi khách hàng của sàn giao dịch hàng đầu InstaForex khi không thể mở vị trí (một lệnh).

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn