Dịch vụ công ty


Dịch vụ thông báo SMS về các khoản đầu tư mới từ PAMM-trader có miễn phí không?

Có, dịch vụ là miễn phí, nhưng chỉ có thể gửi tối đa 10 tin nhắn SMS mỗi ngày cho một tài khoản.

Bài viết nổi bật

Không thể mở vị trí.

Các bước cần thực hiện bởi khách hàng của sàn giao dịch hàng đầu InstaForex khi không thể mở vị trí (một lệnh).

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn