Các cuộc thi


Nhận giải thưởng đã giành được trong cuộc thi Lucky Trader.

Người chiến thắng cần mở và xác minh tài khoản trong vòng 30 ngày liên tiếp sau khi công bố kết quả cuộc thi. Tiền thưởng sẽ được chuyển vào tài khoản giao dịch thực của khách hàng đã được xác minh.

Bài viết nổi bật

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn