Dịch vụ công ty


Đối tác PAMM có thể truy cập vào những số liệu thống kê nào?

Khi đăng ký trong hệ thống PAMM là một đối tác PAMM, bạn có quyền truy cập vào Gabinet Đối tác của InstaForex. Nó chứa dữ liệu thống kê tiêu chuẩn so với Gabinet Đối tác thông thường và thống kê của các khoản đầu tư được giới thiệu. Bằng cách chọn tùy chọn thống kê PAMM trong menu bên trái của Gabinet Đối tác, bạn sẽ thấy thống kê các khoản đầu tư hiện tại hoặc đã hoàn thành của các nhà đầu tư được thu hút.

Bài viết nổi bật

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Không thể mở vị trí.

Các bước cần thực hiện bởi khách hàng của sàn giao dịch hàng đầu InstaForex khi không thể mở vị trí (một lệnh).

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn