Dịch vụ công ty


Các bước đăng ký trong Chương trình Đối tác PAMM

1. Đăng ký với hệ thống như một đối tác PAMM.
2. Chọn các tài khoản giao dịch PAMM mà bạn muốn thu hút nhà đầu tư. Bạn nên chọn tùy chọn "Trở thành đại lý" tại trang danh sách giám sát trong phần hệ thống PAMM của Tủ khách hàng. Chức năng này nên được kích hoạt cho mỗi tài khoản PAMM bạn chọn.
3. Ngay sau khi đăng ký, bạn nhận được một liên kết liên kết và tiện ích cho mỗi tài khoản giao dịch PAMM của bạn. Bạn có thể sử dụng chúng để tham chiếu nhà đầu tư đến các tài khoản PAMM.
4. Nhà đầu tư theo liên kết liên kết của bạn và quyết định đầu tư vào tài khoản giao dịch PAMM mà bạn đã chọn.
5. Nếu khoản đầu tư này trở nên thành công, bạn có thể lấy lên đến 80% lợi nhuận của người giao dịch.

Bài viết nổi bật

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn