Các cuộc thi


Điều kiện giao dịch đặc biệt của cuộc thi FX-1 Rally

1. Người tham gia sẽ nhận được tài khoản DEMO sau khi đăng ký tham gia cuộc thi.
2. Số tiền gửi tối thiểu là 40.000 USD cho tất cả người tham gia và không thể thay đổi.
3. Đòn bẩy là 1:500.
4. Tất cả các lệnh mở với giá không theo thị trường đều có thể bị hủy bỏ. Công ty có quyền loại bỏ một tài khoản nếu phát hiện giao dịch với giá không theo thị trường.
5. Người tham gia có thể sử dụng cố vấn giao dịch và các chiến lược giao dịch mà không có hạn chế.
6. Công cụ giao dịch VÀNG và BẠC không có sẵn để giao dịch.
7. Kích thước giao dịch tối thiểu là 0.01 lô. Kích thước giao dịch tối đa là 10 lô.
8. Người tham gia có thể thay đổi tài khoản giao dịch thành Không Hoán đổi bằng cách liên hệ với dịch vụ hỗ trợ.
9. Số lượng lệnh mở cùng lúc tối đa, bao gồm cả lệnh chờ, là 7.
10. Mức Stop Out là 10%.
11. Các điều kiện giao dịch khác cho các tài khoản cạnh tranh tương tự như đối với các tài khoản giao dịch trực tiếp của InstaForex.

Bài viết nổi bật

Không thể mở vị trí.

Các bước cần thực hiện bởi khách hàng của sàn giao dịch hàng đầu InstaForex khi không thể mở vị trí (một lệnh).

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn