Các cuộc thi


Đăng ký cho cuộc thi Miss Insta Asia

1. Đơn đăng ký tham gia được nộp trên trang web chính thức của cuộc thi.

2. Thời gian đăng ký từ ngày 1 tháng 10 năm 2020 đến ngày 1 tháng 9 năm 2021. Người dùng có thể đăng ký trong thời gian cuộc thi.

3. Ban tổ chức cuộc thi có quyền từ chối không cho một người nộp đơn tham gia mà không cần giải thích.

4. Những người chiến thắng của các mùa giải trước không được phép tham gia mùa thứ tư của Miss Insta Asia 2020.

Bài viết nổi bật

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn