Xác minh


Điều khoản xác minh dữ liệu

Chúng tôi thường xác minh tài khoản trong vòng ba phút, nhưng trong một số trường hợp, quá trình này có thể mất đến 24 giờ. Thời gian xem xét thực tế phụ thuộc vào khối lượng công việc của các chuyên gia, nhưng chúng tôi làm mọi thứ có thể để đảm bảo quá trình xác minh diễn ra càng nhanh càng tốt.

Bài viết nổi bật

Không thể mở vị trí.

Các bước cần thực hiện bởi khách hàng của sàn giao dịch hàng đầu InstaForex khi không thể mở vị trí (một lệnh).

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn