Điều kiện giao dịch


Giá trị pip cho vàng

Giá trị pip cho VÀNG được tính bằng khối lượng giao dịch.

Vì vậy, giá trị pip trong giao dịch 1 lô sẽ bằng 1 đô la; trong giao dịch 10 lô, 1 pip sẽ bằng 10 đô la, v.v.

Kích thước tick cho #VÀNG là 10 pip.

Bài viết nổi bật

Không thể mở vị trí.

Các bước cần thực hiện bởi khách hàng của sàn giao dịch hàng đầu InstaForex khi không thể mở vị trí (một lệnh).

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn